Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Lublin
adres
Nałęczowska 25
Lublin (20-701)
Jak dojechać?

Spotkanie strzeleckie LOK INVICTUS

strzelectwo sportowe- nasze hobby, nasza pasja
ZSP w Dorohusku
2021-10-20
W dniu 20 pażdziernika 2021r. odbyło się spotkanie z kadrą nauczycielską oraz uczniami Zespołu Szkół Podstawowych w Dorohusku. Celem spotkania była wystawa broni sportowej połączona z przedstawieniem strzelectwa jako dyscypliny sportu polegającą na współzawodnictwie w strzelaniu ze sportowej broni palnej lub pneumatycznej do tarczy lub celów ruchomych. Nauczycieli i uczniów zapoznano z podstawowymi zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią oraz przedstawiono mnogość konkurencji wchodzących w skład strzelectwa sportowego które stwarza doskonałe możliwości dla rozwoju wszystkich cech psychomotorycznych dla uprawiających je zawodników. Strzelectwo sportowe jako jedna z nielicznych dyscyplin sportowych pozwala młodzieży wykorzystać swoje szanse w podnoszeniu poziomu sportowego niezależnie od posiadanych warunków fizycznych. Dzięki swej uniwersalności i dostępności strzelectwo można uprawiać od wczesnej młodości. Strzelectwo sportowe rozwija takie cechu charakteru jak: wytrwałość w dążeniu do celu, koncentrację, podnosi odporność psychiczną, uczy konsekwencji w realizowaniu postawionych przez siebie celów sportowych. Organizatorzy serdecznie dziękują Dyrektorowi ZSP w Dorohusku panu Jarosławowi Wójcickiemu za umożliwienie zorganizowania spotkania, a także dziękujemy naszym gościom z Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie dyrektorowi biura panu Zbigniewowi Karpiukowi oraz radnej powiatu chełmskiego, a także członkini koła Lok Invictus w Dorohusku pani Agacie Radzięciak