Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Lublin
adres
Nałęczowska 25
Lublin (20-701)
Jak dojechać?

uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na grobie pchor. Krzysztofa Rumaka

uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na grobie pchor. Krzysztofa Rumak
Chełm
2021-11-02
"W dniu 2 .10. 2021 r. Zarząd Koła LOK przy Straży Miejskiej w Chełmie zorganizował uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na grobie pchor. Krzysztofa Rumak, żołnierza 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Pchor. Krzysztofa Rumak, we wrześniu 1939 r. będąc żołnierzem 10 Pułku Strzelców Konnych bronił Lwowa. Po kapitulacji miasta, chcąc dalej walczyć, przedostał się na Węgry, gdzie został internowany. Z obozu udało mu się uciec i przez Jugosławię i Marsylię dotarł do Szkocji. Tam został wcielony do 1 DP gen. Stanisława Maczka z którą przeszedł szlak bojowy od Normandii do Wilhelmshaven w Niemczech. Uczestniczył w ciężkich walkach pod Falaise. Na terenie Belgii i Holandii, polska dywizja w której służył pchor. Krzysztof Rumak odbiły z rąk niemieckich miasta Ypres, Tielt i Gandawę . Po ciężkich walkach Polacy, w dniu 29.10.1944r, wyzwolili Bredę. Na terenie Niemiec w dniu 18.04.1945 polscy żołnierze uwolnili jeńców z obozu koncentracyjnego w Oberlangen, gdzie więzione były Polki z Armii Krajowej. Pchor. Krzysztof Rumak, powrócił do kraju w 1947r. Będąc u brata w Chełmie poznał swoją przyszłą żonę i tu zamieszkał na stałe. Zmarł  w  dniu 08.11. 1980 r.        Na uroczystość upamiętnienia, przybyła licznie rodzina śp Krzysztofa Rumak. Pani Krystyna córka zmarłego, podziękowała za zorganizowaną uroczystość i kultywowaną pamięć o żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy walczyli o wolną Polskę na różnych frontach II Wojny Światowej."