Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Poznań
adres
Niezłomnych 1
Poznań (61-894)
Fax: 61 8533299 w.113
Jak dojechać?
Dotacje

Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

XXIV Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO połączony z jubileuszem 30 - lecia działalności Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK Snajper

Uczestnicy Podsumowania XXIV. Międzynarodowego Wieloboju Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO
ZW LOK Poznań
2022-09-27

Na fali przemian w roku 1992 zostało powołane do istnienia Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów, której założycielami była grupa rezerwistów WP. W roku 1998 grupa członków WSAR wstąpiła w szeregi Ligi Obrony Kraju powołując do życia Klub Oficerów Rezerwy „Snajper”, który na przestrzeni kolejnych kilku lat został przemianowany na Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper”, a jego Prezesem został Śp. ppor. rez. Mieczysław Rochowiak. Lata 1998 -2009 to okres dynamicznego rozwoju Klubu na który składało się nawiązanie wielu owocnych kontaktów zagranicznych. To właśnie od 1998 roku cyklicznie organizowany jest Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO, a od 2009 roku nad jego właściwym przebiegiem czuwa płk rez. Leszek Kędra - Prezes Klubu. To też czas nawiązywania trwającej do dziś współpracy ze strukturami MON, takimi jak Departament Wychowania i Promocji Obronności, Dowództwo Wojsk Lądowych czy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Klub w ramach poszerzania kontaktów i usprawniania swojego działania podpisał umowy o współpracy wspierające wzajemne działania statutowe z Fabryką Broni „Łucznik” w Radomiu i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji IPA – region Poznań.
Nie można nie wspomnieć o dobrych relacjach KŻR LOK ze służbami mundurowymi w ramach Garnizonu Poznań, na niwie których organizowane jest wiele imprez strzeleckich z okazji choćby Dnia Kobiet, czy kolejnych rocznic zakończenia II Wojny Światowej w Europie. Działalność Klubu „ Snajper” to też liczne szkolenia i treningi przeprowadzane na poligonie Biedrusko, gdzie od strony logistycznej Klub wspierany jest przez CSWLąd.
Od 2007 roku KŻR LOK „Snajper: może poszczycić się członkostwem w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Obecnie Snajper to 89 zaangażowanych strzelców, z czego duża grupa posiada licencje sportowe i własną broń.

Na przestrzeni 30 lat Klub propagował wśród lokalnej społeczności rezerwistów służb mundurowych patriotyczne postawy obywatelskie; kultywując tym samym chlubne tradycje oręża polskiego.
Aktywność strzelecka członków, ich bogate doświadczenie, wiedza merytoryczna sprawiły iż stali się przykładem ludzi wielkiego czynu - propagujących ideę twórczego działania, najszlachetniejsze tradycje narodowe i niepodległościowe; inicjując rozwój sportów obronnych poprzez realizację cyklicznych treningów i zawodów strzeleckich, w tym realizowany od 24 lat Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO na strzelnicy Biedrusko i w gościnnych progach budynku LOK Dom Żołnierza im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Tegoroczne jubileuszowe podsumowanie Wieloboju połączone z obchodami 30 - lecia działalności Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK Snajper zaszczycili swoją obecnością niżej wymienieni goście honorowi w osobach:

 • Marszałka Województwa Wlkp. Marka Woźniaka reprezentował Dyrektor Sejmiku Województwa Wlkp. Ryszard Taciak,
 • Inspektora Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych gen. bryg. Piotra Kriese,
 • Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mariusza Woźniaka,
 • Komendanta Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica im. Powstańców Wielkopolskich ppłk Pawła Onichimiuka,
 • Wieloletniego Szefa Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP gen bryg. rez. Zbigniewa Powęski,
 • Wiceprezesa Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk Stanisława Kalskiego,
 • Przewodniczącego Regionu IPA Poznań Komendy Wojewódzkiej Policji podinspektora Witolda Drzażdżyńskiego,
 • Prezydenta Towarzystwa Hipolita Cegielskiego dr Mariana Króla reprezentował Sekretarz Towarzystwa Dominik Górny,
 • Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Mirosława Grzędowskiego reprezentował członek Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Związku - Komandor porucznik Ryszard Majerczyk,
 • Wiceprezesa Zarządu Koła Rodzin Marynarzy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Mariana Winieckiego,
 • Prezesa LOK płk Jerzego Salamuchy,
 • Prezesa Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK płk Ryszarda Wilińskiego,
 • Dyrektora Oddziału Biura Zarządu Głównego LOK płk Jarosława Jarzyńskiego,
 • Przewodniczącego Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LOK Ireneusza Jabłońskiego,
 • Wiceprezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, Dyrektora Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK płk Bogdana Mrowca,
 • Sekretarza Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK Izabeli Bagrowskiej,
 • Starszego Specjalisty BWZW ds. uzbrojenia, strzelectwa, sportów obronnych i KŻR Dariusza Korczyńskiego.

W trakcie uroczystości jubileuszowej dokonano wręczenia szeregu medali i odznaczeń m.in.:

 • Dyrektor Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Ryszard Taciak odczytał stosowną uchwałę na mocy której medalem Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego za całokształt działalności zawodowej i społecznej, zaangażowanie w pogłębianie postaw patriotycznych oraz działania na rzecz podnoszenia rangi sportu strzeleckiego w Wielkopolsce została wyróżniona Pani Elżbieta Rochowiak - Skarbnik KŻR LOK Snajper.
 • Szef Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mariusz Woźniak na mocy odczytanego rozkazu wyróżnił Prezesa KŻR LOK Snajper płk dypl. Leszka Kędrę odznaką pamiątkową Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.
 • W uznaniu zasług w krzewieniu pamięci o bohaterskich czynach w walce o niepodległość Ojczyzny – Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu przyznał : Kombatancki Krzyż Pamięci – „Zawsze Będziemy Pamiętać„ Panom: Zbigniewowi Długiemu i Ireneuszowi Erencowi. Wręczenia Krzyży Pamięci dokonał członek Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych- Komandor porucznik Ryszard Majerczyk.
 • Za długoletnią działalność na rzecz Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej świadczoną pomoc rzeczową inwalidom wojennym oraz upamiętnianie mięć pamięci narodowej – Prezydium Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Poznaniu uhonorowało Mariana Winieckiego Krzyżem 100–lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezesa Okręgowego Zarządu ZIW RP w Poznaniu Józefa Karwatki wręczenia Krzyża dokonał Wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, Dyrektor Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK płk Bogdan Mrowiec.
 • Za duży osobisty wkład w organizację cyklicznie organizowanego Międzynarodowego Wieloboju Strzeleckiego Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO oraz z okazji 30 - lecia działalności KŻR LOK Snajper - Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju uchwałą nr 4 z dn. 18.12.2021r. nadał odznakę honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK„ ppłk dypl. Rafałowi Materze, st. bryg. Jerzemu Bronowiczowi i dr. hab. inż. ppor. Jackowi Aniole.
 • Za cykliczne uczestnictwo w Międzynarodowym Wieloboju Strzeleckim Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO oraz z okazji 30 - lecia działalności KŻR LOK Snajper na wniosek Klubu – Wielkopolski Zarząd Wojewódzki LOK w Poznaniu wystąpił do Zarządu Głównego LOK w Warszawie o nadanie Porcelanowych Krzyży „Za Zasługi dla KŻR LOK” dla zagranicznych przyjaciół KŻR LOK Snajper : Luigi NIZI (Włochy), Jiri STEHNO (Czechy), Eric Cornelis COMMANDEUR (Holandia), Frederik DIDDEN ((Holandia), ppłk Jan SZTOKINGER (Słowacja).
 • Zarząd Główny LOK w Warszawie nadał także Porcelanowy Krzyży „Za Zasługi dla KŻR LOK”: nadinspektorowi Romanowi Kusterowi, podinspektorowi Witoldowi Drzażdżyńskiemu, ppłk Wojciechowi Nawrockiemu, płk rez. Tomaszowi Lorek, aspirantowi sztabowemu Arkadiuszowi Kornowiczowi, Piotrowi Haberlandowi, dr. hab. n.med. Lechowi Paluszkiewiczowi, komisarz Agnieszce Pawłowskiej.
 • Prezes LOK płk Jerzy Salamucha na podstawie paragrafu 5 Regulaminu Krzyża „Za Zasługi dla KŻR LOK„ nadał złoty „Krzyż Za Zasługi dla KŻR„ ppłk Władysławowi Faltyńskiemu.
 • Srebrne Krzyże „Za Zasługi dla KŻR LOK „ nadano: Eugeniuszowi Fajerskiemu, Przemysławowi Szmyt i Piotrowi Bruździak.
 • Brązowe „Krzyże Za Zasługi dla KŻR „nadano: Annie Grochowiak, Pawłowi Barbuzińskiemu, Zbigniewowi Piślewskiemu Andrzejowi Biadasz. Wręczenia Krzyży dokonał Prezes LOK płk Jerzy Salamucha, Prezesa WOW LOK w Poznaniu płk Ryszard Wiliński, Prezes KŻR LOK Snajper Leszek Kędra.
 • Na wniosek KŻR LOK Snajper - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki LOK wystąpił do ZG LOK w Warszawie , który uchwałą nr 4 z dn. 18.12.2021r. nadał 1 złoty, 4 srebrne i 4 brązowe medale „Za Zasługi dla LOK”. Wręczenia medali dokonał Prezes LOK płk Jerzy Salamucha, Prezes WOW LOK w Poznaniu płk Ryszard Wiliński oraz Prezes KŻR LOK Snajper Leszek Kędra.
 • Z okazji tego pięknego jubileuszu 30 - lecia działalności Klubu - Prezes LOK płk Jerzy Salamucha ufundował dla Klubu Snajper lunetę wraz z okolicznościowym ryngrafem natomiast Zarząd Wojewódzki LOK okolicznościowy grawerton.
 • Zaproszeni goście oraz przedstawiciele drużyn biorących udział w Wieloboju złożyli na ręce Prezesa KŻR LOK Snajper Leszka Kędry stosowne adresy oraz okolicznościowe upominki.

XXIV Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO połączony z jubileuszem 30 - lecia działalności Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK Snajper uświetnił i podsumował występ - Rogozińskiej Orkiestry Dętej im. Edmunda Korybalskiego, działającej przy Rogozińskim Centrum Kultury - prawdziwej perełki, mającej siłę przekazu artystycznego, ale także siłę tradycji.