Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI
75 rocznica Łódzkiej Wojewódzkiej Organizacji LOK
Prezentacja histori i osiągnięć Łódzkiej Organizacji Wojewódzkiej LOK
Łódź
2019-11-16

W dniu 16 listopada Łódzka Wojewódzka Organizacja LOK obchodziła 75 lecie swojej działalności.

Po wprowadzeniu sztandaru organizacyjnego zebrani odśpiewali Hymn Polski.

 

Poczet sztandarowy


Po wystąpieniu Dyrektora BZW LOK Pana płk. w st. spocz. Bogdana Rzeszutka, który zaprezentował historię
i aktualną działalność Łódzkiej Wojewódzkiej Organizacji LOK odbyła się dekoracja medalami 75-lecia LOK
zasłużonych  członków i sympatyków naszego stowarzyszenia.

 

Wystąpienie Dyrektora BZW LOK w Łodzi


Dekoracji dokonał Honorowy Prezes LOK płk w st. spocz. Grzegorz Jarząbek w asyście Prezesa Łódzkiej
Organizacji Wojewódzkiej Pana Zbigniewa Jędrzejczyka oraz Dyrektora BZW LOK Pana płk. w st. spocz.
Bogdana Rzeszutka.

 

Wręczenie odznaczeń
Odznaczeni działacze

Po wręczeniu medali Prezesa Klubu „10”  z Łodzi Pan Maciej Posmyk w towarzystwie Członkini Zarządu 
Klubu Pani  Aleksandry Soszka uhonorowali sponsorów specjalnymi podziękowaniami.

W kolejności Prezes Łódzkiego Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego Pan  Antoni Kamiński
wraz z w/w przedstawicielami Klubu „10” dokonali podsumowania  Wojewódzkiej  Ligi Strzeleckiej
za 2019 rok oraz wręczyli najlepszym zawodnikom dyplomy i puchary.

 

Odznaczeni działacze i sponsorzy


Na zakończenie  części oficjalnej wszystkich uczestników upamiętniono na zbiorowym zdjęciu, a także
w różnych grupach.
Po tej części organizatorzy zaprosili uczestników na poczęstunek.
 

Urodzinowy tort


Gratulacje i podziękowania w imieniu Prezesa LOK Pana płk. w st. spocz. Jerzego Salamuchy złożył
Honorowy Prezes płk w st. spocz. Grzegorz Jarząbek.