Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres

()
Jak dojechać?

Aktualności Zarząd Wojewódzki Olsztyn

logo kaliber
„LOKOWSKA PRZYJAŹŃ Z KLUBEM STRZELECKIM KALIBER „30” – 2022”.
2022-07-02
logo w-m lok
2022-07-01
logo zawodów kaliber lok
Zapraszamy do zawodów strzeleckich "Lokowska przyjaźń z Klubem Strzeleckim Kaliber "30".
2022-06-21
logo ak 80
Wyniki osiągnięte przez młodzieżową reprezentację Warmińko-Mazurski ZW LOK
2022-06-18
logo olsztyn
VI miejsce zdobyte przez młodych strzelców podczas Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju w strzelectwie sportowym juniorów
2022-05-31
logo w-m lok
Prace porządkawe oraz zabezpieczeniem kulochwytów na strzelnicy LOK w Olsztynie
2022-05-23
uwm logo
Rekrutacja na kierunk Wojskoznawstwo jest realizacją misji i wizji w zakresie kształtowania postaw obywatelskich i proobronych obywateli
2022-04-25
logo olsztyn
Warmińsko-Mazurskie Centrum Szkolenia Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju w Olsztynie serdecznie zaprasza na szkolenia oraz kursy posługiwania się bronią
2022-03-30
logo warmi
W związku z rosyjską agresją na Ukrainę strzelnice w Polsce przeżywają renesans. Coraz więcej osób w różnym wieku chce nauczyć się strzelać.
2022-03-11
krzyz
Zawody strzeleckie z okazji "Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych"
2022-03-07
flaga ukrainy
W ramach zbiórki "Solidarni z Ukrainą Olsztyn i UWM", członkowie Koło LOK w Ornecie przekazali w dniu 27 lutego 2022 r. przekazali dary.
2022-02-28
flaga ukrainy
W obliczu toczącej się wojny na Ukrainie istnieje realna potrzeba udzielania przez członków Ligi Obrony Kraju pomocy.
2022-02-28
krzyż żołnierzy wyklętych
Indywidualne Zawody Strzeleckie z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
2022-02-18
logo olsztyn
Kurs „Instruktora strzelectwa” oraz „Kursie Prowadzącego Strzelanie” organizowanym na na własnym obiekcie przez Biuro Warmińsko-Mazurskiej Organizacji
2022-02-17
zhp braniewo
Zawody strzeleckie 1 Grunwaldzkiej Harcerskiej Drużyny Pożarniczej im. Stefan Batorego w Braniewie.
2022-02-05
gazetalidzbarska
Z okazji 30. finału Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy, KS "Orneckie Smoki WKS10" LOK Orneta, zorganizowało towarzyskie zawody strzeleckie.
2022-02-02
gazetalidzbarska
W Ornecie odbyły się Zimowe Rodzinne Zawody Strzeleckie. Strzelano z broni ostrej - karabin sportowy "Beryl" kal. 5,6mm (0.22 LR) w postawie stojącej
2022-01-24
logo lok olsztyn
Dziś dnia 22 stycznia 2022 r. słoneczny sobotni poranek zaczęliśmy aktywnie z zamiarem zapoznania naszych kadetów z podstawowa zasada bezpieczeństwa
2022-01-12
logo lok olsztyn
Przekazanie Paczek Świątecznych dla kombatantów przez członków Koła Strzeleckiego ze Szczytna
2021-12-24
logo nasz ziemia
Wigilia LOK oraz wspólna akcja ze Stowarzyszeniem Nasza Szczycieńska Ziemia i Fundacja Biedronka
2021-12-20
legia akademicka uwm
Spotkanie informacyjne dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zainteresowanych Legią Akademicką.
2021-12-04
new logo lok
Wizyta reprezentacji nauczycieli i uczniów Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie.
2021-11-14
logo mon
Czterodniowe szkolenie doskonalące dla żołnierzy w czynnej służbie wojskowej WOT, młodzieży klas mundurowych i członków proobronnych organizacji
2021-11-02
mon logo
„Czterodniowe szkolenie doskonalące…” odbywało się na terenie ośrodka wypoczynkowego „Karmuszka” w Łopkajnach gm. Gietrzwałd oraz na strzelnicy Ligi
2021-09-20
logo lok new czer
Pilotażowego programu wspierania szkól ponadgimnazjalnych prowadzących Piony certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych
2021-07-28
new logo lok
XVI Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju wybrał nowe władze Stowarzyszenia.
2021-06-16
logo lok www
Kontrola akredytacyjna przeprowadzona przez Komisję Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
2021-05-25
logo ruchu patriotycznego
Nasza Szczycieńska Ziemia pamięta o samotnych z naszego powiatu
2021-04-02
logo lok www
SZANOWNI PANOWIE DYREKTORZY! W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
2021-03-20
krzyż żołnierzy niezłomnych
Obchody dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
2021-03-02