Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

JUBILEUSZ 30-LECIA KŻR LOK „SNAJPER”

logo lok
Poznań
2022-10-06

W 1992 r., na fali przemian, grupa  żołnierzy rezerwy Wojska Polskiego powołała do istnienia Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów. W 1998 r. grupa członków WSAR wstąpiła w szeregi Ligi Obrony Kraju i założyła  Klub Oficerów Rezerwy „Snajper”, który na przestrzeni kolejnych kilku lat został przemianowany na Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper”, a jego prezesem został śp. ppor. (r) Mieczysław Rochowiak.

Lata 1998–2009 to okres dynamicznego rozwoju Klubu, na który składało się nawiązanie wielu owocnych kontaktów  zagranicznych. To właśnie od 1998 r. cyklicznie organizowany jest Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO, a od 2009 r. nad jego właściwym przebiegiem czuwa  prezes Klubu płk (r) Leszek Kędra. To też czas nawiązywania trwającej do dziś współpracy  ze strukturami MON, takimi jak Departament Wychowania i Promocji Obronności, Dowództwo Wojsk Lądowych, czy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. W ramach poszerzania kontaktów i usprawniania działania Klub podpisał umowy o współpracy  wspierające działania statutowe z Fabryką Broni Łucznik w Radomiu i  Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji IPA – region Poznań.  Należy też wspomnieć o  dobrych relacjach  KŻR LOK ze służbami mundurowymi
w ramach Garnizonu Poznań, na niwie których organizowane są liczne imprezy  strzeleckie, np. z okazji Dnia Kobiet, czy kolejnych rocznic zakończenia II wojny światowej w Europie. Działalność Klubu „Snajper” to też liczne szkolenia i treningi przeprowadzane na poligonie Biedrusko, gdzie od strony logistycznej  Klub wspierany jest przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Od 2007 r. KŻR LOK „Snajper” może poszczycić  się członkostwem w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Obecnie „Snajper”  skupia 89 zaangażowanych strzelców, z czego wielu z nich posiada licencje sportowe i własną broń.
 
Na przestrzeni 30 lat Klub  propagował wśród lokalnej społeczności rezerwistów służb mundurowych patriotyczne postawy obywatelskie, kultywując tym samym chlubne tradycje oręża polskiego. Aktywność  strzelecka członków, ich bogate doświadczenie oraz  wiedza merytoryczna sprawiły, że stali się przykładem ludzi wielkiego czynu, propagujących ideę twórczego działania, najszlachetniejsze tradycje narodowe i niepodległościowe. Inicjowali rozwój sportów obronnych poprzez realizację cyklicznych treningów i zawodów  strzeleckich, w  tym realizowany od 24 lat Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO na strzelnicy w Biedrusku i  w  gościnnych progach budynku LOK Dom Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na tegoroczne  podsumowanie wieloboju  połączone z obchodami 30-lecia działalności Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper” licznie przybyli znamienici goście:  dyrektor Sejmiku Województwa Wlkp.  Ryszard Taciak, reprezentujący marszałka województwa wielkopolskiego Marka  Woźniaka, prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr. Mariana  Króla reprezentował sekretarz Towarzystwa Dominik Górny, a prezesa Wielkopolskiego  Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  Mirosława Grzędowskiego   reprezentował członek Prezydium   Wielkopolskiego Zarządu Związku kmdr por. Ryszard  Majerczyk.  Obecni byli także: Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych  gen. bryg. Piotr Kriese, Szef Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu Centralnego Wojskowego Centrum  Rekrutacji  płk Mariusz Woźniak, Komendant Placówki Straży Granicznej  Poznań-Ławica im. Powstańców  Wielkopolskich ppłk  Paweł Onichimiuk, wieloletni  Szef  Zarządu Logistyki  P4 Sztabu  Generalnego WP  gen. bryg. (r) Zbigniew Powęski, wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk Stanisław Kalski, przewodniczący Regionu IPA Poznań Komendy Wojewódzkiej  Policji  podinsp. Witold Drzażdżyński, wiceprezes Zarządu Koła Rodzin Marynarzy Towarzystwa Pamięci Powstania  Wielkopolskiego Marian Winiecki, Prezes LOK płk Jerzy Salamucha, prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK płk Ryszard Wiliński, dyrektor  Oddziału Biura Zarządu Głównego LOK płk Jarosław Jarzyński, przewodniczący Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej  LOK Ireneusz Jabłoński, wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK,  dyrektor Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK płk Bogdan Mrowiec, sekretarz Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK Izabela Bagrowska, starszy specjalista BWZW ds. uzbrojenia, strzelectwa, sportów obronnych i KŻR  Dariusz Korczyński.

30 lat kżr poznań foto1

Ogłoszenie wyników XXIV Międzynarodowego Wieloboju Strzeleckiego Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO
nastąpiło w budynku LOK Dom Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


W trakcie uroczystości jubileuszowej wręczono wiele medali i odznaczeń. Dyrektor Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Ryszard Taciak odczytał stosowną uchwałę, na mocy której medalem „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” za całokształt działalności zawodowej i społecznej, zaangażowanie w pogłębianie postaw patriotycznych oraz działania na rzecz podnoszenia rangi sportu strzeleckiego w Wielkopolsce została wyróżniona   Elżbieta Rochowiak, skarbnik KŻR LOK „Snajper”.

Szef Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu Centralnego Wojskowego Centrum   Rekrutacji płk Mariusz Woźniak, na mocy odczytanego rozkazu, wyróżnił prezesa KŻR LOK „Snajper” płk. Leszka Kędrę odznaką pamiątkową Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

W uznaniu zasług w krzewieniu pamięci o bohaterskich czynach w walce o niepodległość Ojczyzny Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu przyznał kombatancki krzyż pamięci „Zawsze Będziemy Pamiętać” Zbigniewowi Długiemu i Ireneuszowi Erencowi. Wręczenia krzyży dokonał członek Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych kmdr por. Ryszard Majerczyk.     

Za długoletnią działalność na rzecz Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, świadczoną pomoc rzeczową inwalidom wojennym oraz upamiętnianie pamięci narodowej Prezydium Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Poznaniu uhonorowało Mariana Linieckiego krzyżem „100 lat Związku Inwalidów Wojennych RP”. W imieniu prezesa Okręgowego Zarządu ZIW RP w Poznaniu Józefa Karwatki wręczenia krzyża dokonał wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK,  
dyrektor Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK płk Bogdan Mrowiec.

Za duży osobisty wkład w organizację cyklicznie organizowanego Międzynarodowego Wieloboju Strzeleckiego Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO oraz  z okazji 30-lecia działalności KŻR LOK „Snajper” Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju, uchwałą nr 4  z dn. 18.12.2021 r., nadał odznakę honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK” ppłk.  dypl. Rafałowi Materze, st. bryg. Jerzemu Bronowiczowi i dr. hab. inż. ppor. Jackowi Aniole.

Za cykliczne uczestnictwo w Międzynarodowym Wieloboju Strzeleckim Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO oraz z okazji 30-lecia działalności KŻR LOK „Snajper” na wniosek Klubu Wielkopolski Zarząd Wojewódzki LOK w Poznaniu wystąpił do Zarządu Głównego LOK w Warszawie o nadanie krzyży porcelanowych „Za Zasługi dla KŻR LOK” dla zagranicznych przyjaciół KŻR LOK „Snajper”. Otrzymali je: Luigi Nizi (Włochy), Jiri Stehno (Czechy), Eric Cornelis  Commandeur (Holandia), Frederik Didden (Holandia), ppłk Jan Sztokinger (Słowacja).

30 lat kżr poznań foto2

Reprezentanci drużyn zagranicznych  odznaczeni Porcelanowym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR LOK”

Zarząd Główny LOK w Warszawie przyznał także krzyż porcelanowy „Za Zasługi dla KŻR LOK” nadinsp.  Romanowi Kusterowi, podinsp. Witoldowi Drzażdżyńskiemu, ppłk. Wojciechowi Nawrockiemu, płk. (r) Tomaszowi Lorkowi, asp. sztab. Arkadiuszowi Kornowiczowi, Piotrowi Haberlandowi, dr. hab. n.med. Lechowi Paluszkiewiczowi, komisarz Agnieszce Pawłowskiej.

Prezes LOK płk Jerzy Salamucha, na podstawie § 5 Regulaminu Krzyża „Za Zasługi dla KŻR LOK”, nadał złoty krzyż „Za Zasługi dla KŻR”  ppłk. Władysławowi Faltyńskiemu. Srebrne krzyże „Za Zasługi dla KŻR LOK” przyznano Eugeniuszowi Fajerskiemu, Przemysławowi Szmytowi i Piotrowi Bruździakowi, a brązowe: Annie Grochowiak, Pawłowi Barbuzińskiemu, Zbigniewowi Piślewskiemu i Andrzejowi Biadaszowi. Odznaczenia wręczył Prezes LOK płk Jerzy Salamucha, prezes WOW LOK w Poznaniu płk Ryszard Wiliński oraz prezes KŻR LOK „Snajper” płk Leszek Kędra.

Na wniosek KŻR LOK „Snajper” Wielkopolski Zarząd Wojewódzki LOK wystąpił do ZG LOK w Warszawie, który uchwałą nr 4 z dn. 18.12.2021 r. nadał 1 złoty, 4 srebrne i 4 brązowe medale „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. Medale wręczyli Prezes LOK płk Jerzy Salamucha, prezes WOW LOK w Poznaniu płk Ryszard Wiliński oraz prezes KŻR LOK „Snajper” płk Leszek Kędra.
 
Z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Prezes LOK płk Jerzy Salamucha ufundował dla Klubu „Snajper” lunetę wraz z okolicznościowym ryngrafem, a Zarząd Wojewódzki LOK okolicznościowy grawerton.

30 lat kżr poznań foto3

XXIV Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO i jubileusz 30-lecia
Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper”uświetnił występ Rogozińskiej Orkiestry Dętej im. Edmunda Korybalskiego


Zaproszeni goście oraz przedstawiciele drużyn biorących udział w wieloboju złożyli na ręce prezesa KŻR LOK „Snajper” płk. Leszka Kędry stosowne adresy oraz okolicznościowe upominki. XXIV Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO, połączony z jubileuszem 30-lecia działalności Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper”, uświetnił występ Rogozińskiej Orkiestry Dętej im. Edmunda Korybalskiego, działającej przy Rogozińskim Centrum Kultury, prawdziwej perełki, mającej siłę przekazu artystycznego, ale także siłę tradycji.


Izabela Bagrowska
Sekretarz WZW LOK Poznań