Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI
Mariam Sas SQ9HYJ odznaczony złotym medalem „Za zasługi dla LOK”
Członkowie Klubu Łaczności SP9KDU
Tarnowskie Góry
2019-05-25
W klubie łączności LOK SP9KDU w Tarnowskich Górach odbyło się wręczenie złotego medalu „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” koledze Marianowi Sas SQ9HYJ. Medal wręczył członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach Leszek Waligóra. Już pod koniec ubiegłego wieku Marian Sas rozpoczął wspieranie działalności członków klubu SP9KDU na Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Pierwsze próby propagowania krótkofalarstwa na kopalni rozpoczął już w 1992 r. Marian wraz z Leszkiem Waligórą. Początki działalności na kopalni były trudne ponieważ kopalnia zawsze podlegała pod dozór górniczy. Działanie w tamtym okresie to między innymi zorganizowanie Ogólnopolskiego Spotkania w ramach Zjazdu O TC w Piekarach Ślaskich , Pierwsze w Polsce prowadzenie łączności przez krótkofalowców Ślaskich z szybu „Anioł” który znajduje się na głębokości 40 metrów pod ziemią oraz spotkania towarzyskie krótkofalowców śląskich przy okazji pracy okolicznościowej na kopalni. W ubiegłym wieku na kopalni prężnie działali; Heniek SP9AVZ, Klaudiusz SP9AVR, Zbyszek SP9QQ (exs SP9QZW), Monika SP9GAH oraz Małgorzata SQ9GAK. Klub otrzymał licencję na drugie miejsce nadawania z Zabytkowej Kopalni Srebra. Obecnie członkowie klubu nadal współpracują z Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które jest właścicielem Zabytkowej Kopalni Srebra. Teraz członkowie klubu stanęli przed nowymi wyzwaniami, ponieważ Zabytkowa Kopalnia Srebra w 09.07.2017 została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Członkowie klubu SP9KDU uczestniczą nadal z stacją okolicznościową w spotkaniach i imprezach organizowanych przez kopalnię. Przez cały okres działalności klubu , Stowarzyszeniowe Miłośników Ziemi Tarnogórskiej wspiera klub okolicznościowymi katami QSL. Do ekipy operatorów na kopalni dołączyli prężnie obecnie działający Robert SQ9FMU, Jerzy SP9QLR, Krzysztof SP9LKP, Zygmunt SQ9CWC, Józef SQ9FMR, Przemek SP9-06077. Leszek Waligóra SP9WZR