Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Obóz sportowo-obronny II turnus - praktyczne szkolenie strzeleckie

12102023 foto 1
Olsztyn-Karmuszka
2023-10-12

II Turnus "Pięciodniowego obozu o charakterze sportowo-obronnym podnoszącym sprawność fizyczną żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, młodzieży klas wojskowych oddziałów przygotowania wojskowego oraz członków organizacji o charakterze proobronnym,
który odbywa się w dniach 09 - 13.10.2023 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Karmuszka" w Łokpajny gm. Gietrzwałd oraz szkolenie strzeleckie na strzelnicy LOK w Olsztynie.

12102023 foto212102023 foto312102023 foto4

Kolejny dzień szkolenia.
W dniu 12.10.2023 r. przestępujemy do praktycznego szkolenia strzeleckiego na strzelnicy LOK w Olsztynie obejmującego strzelanie z każdej broni od broni pneumatycznej kal. 4,5 mm do broni centralnego zapłonu kal. 12 mm z elementami pracy na mapach (określanie współrzędnych, azymutu) oraz rzutu granatem ćwiczebnym F-1.

12102023 foto512102023 foto6


Po zakończeniu szkolenia odbyły się zawody o najlepszego strzelca obozu sportowo-obronnego "O Puchar Prezesa W-M OW LOK oraz Dyrektora W-M OW LOK w Olsztynie".

12102023 foto112102023 foto7


Dyrektor Północno-Wschodniej Organizacji Regionalnej
LOK ppłk Andrzej Zuba

12102023 foto712102023 foto812102023 foto9