Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI
Obóz szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów ze szkól prowadzących klasy mundurowe
Zajęcia praktyczne z mapą
OW „Karmuszka” Łopkajmy
2019-07-14

Z inicjatywy Biura ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej w dniach 11 – 14 czerwca 2019 r. odbył się „Obóz szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów ze szkól prowadzących klasy mundurowe”, które są ujęte w „Pilotażowym programie edukacyjnym MON, szkól ponadgimnazjalnych w przedmiocie – Edukacja wojskowa” dla Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim.

Czterodniowy obóz odbył się na terenie ośrodka wypoczynkowego „Karmuszka” w miejscowości Łopkajmy k/ Lęguckiego Młyna gm. Gietrzwałd pod fachowym okiem instruktorów Zarządu Wojewódzkiego LOK w Olsztynie oraz przy współudziale żołnierzy 9 pułku rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim.

W programie na terenie ośrodka były zajęcia min. ze szkolenia medycznego, terenoznawstwa, taktyki, szkolenia strzeleckiego, łączności, obrony przed bronią masowego rażenia, obrony przeciwlotniczej oraz szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Uczestnicy obozu zapoznali się z wyposażeniem sprzętu wojskowego oraz z różnymi egzemplarzami broni małokalibrowej oraz centralnego zapłonu (min. pistoletów Glock 17, Diamondblack, rewolwerów czy karabinów kbk AKM, Smith&Wesson, Bushmaster).

Organizatorem całego przedsięwzięcia, który przeprowadzony został w formie zadania zleconego przez MON jest Biuro Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Olsztynie.

Nadzór merytoryczny nad realizacją powierzonego zadania sprawuje Biuro ds. Proobronnych MON.

Dyrektor Okręgowy Ligi Obrony kraju w Warszawie
ppłk (r) Andrzej Zuba