Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI
Odprawa Dyrektorów BZW i OBZG LOK
logo lok
Warszawa - Sala Tradycji LOK
2020-02-28

   W dniu 28 lutego w siedzibie BZG LOK, w Warszawie odbyła się  odprawa Dyrektorów BZW o OBZG LOK.
Prezes LOK Pan płk Jerzy Salamucha powitał wszystkich przybyłych i dokonał otwarcia odprawy.

28022020_odprawa_1
28022020_odprawa_2

   Następnie udzielił głosu Dyrektorowi Pionów BZG LOK Panu Piotrowi Zielaskowskiemu oraz Andrzejowi Zubie,
którzy dokonali ogólnego podsumowania działalności LOK w 2019 roku, każdy w swojej dziedzinie działalności.

28022020_odprawa_3

   W kolejności Kierownicy Działów BZG LOK Panowie: Wiesław Michalak, Włodzimierz Karczewski,
Zbigniew Ciećwierz, Krzysztof Krzyczkowski, w szczegółach omówili działalność LOK w 2019 roku oraz
sprawy bieżące.

28022020_odprawa_4
28022020_odprawa_5
28022020_odprawa_6
28022020_odprawa_7
  
   Po wystąpieniu Kierownika Działu Sportów Obronnych Pana Wiesława Michalaka, Pan Prezes Jerzy Salamucha
dokonał wręczenia dyplomów i pucharów za wyniki we współzawodnictwie w sportach obronnych jednocześnie
składając gratulacje i życzenia najlepszym sportowcom organizacji wojewódzkich na ręce Dyrektorów.

28022020_odprawa_8

Puchar i dyplom za zdobycie I miejsca we współzawodnictwie odebrał Dyrektor Małopolskiej
Organizacji Wojewódzkiej LOK Pan Marek Stasiak

28022020_odprawa_9

Puchar i dyplom za zdobycie II miejsca we współzawodnictwie odebrał Dyrektor Podkarpackiej
Organizacji Wojewódzkiej LOK Pan Wiesław Karpiuk


28022020_odprawa_10

Puchar i dyplom za zdobycie III miejsca we współzawodnictwie odebrał Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej
Organizacji Wojewódzkiej LOK Pan Andrzej Zuba


28022020_odprawa_11

Dyplom za zdobycie IV miejsca we współzawodnictwie odebrał Dyrektor Śląskiej
Organizacji Wojewódzkiej LOK Pan Ryszard Kasprzyk


28022020_odprawa_11

Dyplom za zdobycie V miejsca we współzawodnictwie odebrał Dyrektor Lubelskiej
Organizacji Wojewódzkiej LOK Pan Zbigniew Karpiuk

28022020_odprawa_12

Dyplom za zdobycie VI miejsca we współzawodnictwie odebrał Dyrektor Wielkopolskiej
Organizacji Wojewódzkiej LOK Pan Bogdan Mrowiec

28022020_odprawa_13

Pan Bogdan Mrowiec odbiera puchar i medal dla Klubu Łączności SP3KRE z Kępna II Wicemistrza
Polski w Kategorii Stacje Klubowe emisje cyfrowe.

 
Na zakończenie Pan Prezes LOK dokonał podsumowania działalności w 2019 roku i przekazał wytyczne do
dalszej działalności w 2020 roku ze szczególnym naciskiem na proces kampanii sprawozdawczo-wyborczej
na szczeblach jednostek podstawowych oraz powiatowych i rejonowych. Zobowiązał również Dyrektorów BZW
LOK do przeprowadzenia posiedzeń ZW LOK do końca marca b.r. w celu omówienia zagadnień związanych
z przebiegiem kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz ustalenia na posiedzeniach zarządów terminów zjazdów
organizacji wojewódzkich w terminie do 31 marca br.

28022020_odprawa_14

Za zakończenie podziękował wszystkim za udział w odprawie oraz życzył szczęśliwego powrotu do miejsc zamieszkania.