Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI
Posiedzenie Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK
znak lok katowice
Siemianowice Śląskie
2020-02-29

W dniu 29 lutego 2020 r. w Siemianowicach Śląskich, w Domu Kultury „Chemik” odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach z udziałem Prezesów Organizacji Rejonowych i Powiatowych Organizacji Śląskiej oraz Honorowego Prezesa LOK płk. Grzegorz Jarząbka.

katowice 2020 foto1

Pod nieobecność Prezesa Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, Wiceprezes ZW LOK Pan Ryszard Kasprzyk
powitał zebranych i przedstawił porządek obrad. Następnie dokonał podsumowania działalności statutowej śląskiej
organizacji wojewódzkiej w 2019 r. przedstawiając osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach działalności, a także
wyniki współzawodnictwa pomiędzy organizacjami rejonowymi i powiatowymi oraz jednostkami podstawowymi.

katowice 2020 foto 2

Po tym wystąpieniu Wiceprezes ZW LOK Pan Ryszard Kasprzyk wraz z Honorowym Prezesem LOK dokonali
wręczenia dyplomów i medali okolicznościowych Prezesom poszczególnych organizacji rejonowych i powiatowych.
W drugiej części posiedzenia Pan Ryszard Kasprzyk przedstawił zasady oraz dokumenty związane z kampanią
sprawozdawczo-wyborczą w latach 2020-2021 w LOK, którą zakończy w 2021 Krajowy Zjazd Delegatów LOK.
Szczególną uwagę zwrócił na terminy walnych zgromadzeń jednostek podstawowych w tym szkolnych kół LOK.
Wspomniał również o konieczności opłacania składek członkowskich i wykreślaniu z list członków osób, które
zalegają w opłacaniu składek przez ponad 6 miesięcy, po wcześniejszym wezwaniu ich do uregulowania należności.
W końcowej części spotkania w trakcie dyskusji i pytań, Honorowy Prezes LOK oraz Pan Dyrektor Ryszard
Kasprzyk odpowiadali na zadawane pytania oraz wyjaśniali niejasności związane z przyszłym przebiegiem kampanii
sprawozdawczo-wyborczej. Na zakończenie spotkania Pan Dyrektor Ryszard Kasprzyk podziękował za przybycie
i aktywny udział w posiedzeniu, a następnie zaprosił zebranych na żołnierski posiłek życząc im smacznego,
a następnie szczęśliwego powrotu do domu.