Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI
Uroczystości z okazji 90 rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców
logo 90 pzk
Warszawa
2020-02-28

   W dniu 29 lutego br. w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Warszawa Praga Południe odbyła się inauguracja obchodów
90 rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców. Uroczystość otworzył Piotr Eichler SP2LQP witając gości
w osobach: Pana Jakuba Drożdża - przedstawiciela Ministra Cyfryzacji, Pana płk Czesława Perlaka reprezentującego
Dowódcę WOT, Włodzimierza Karczewskiego SQ5WWK reprezentującego Prezesa Ligi Obrony Kraju płk Jerzego Salamuchę,
dha Piotra Stanisławskiego SQ5JRC - przedstawiciela Komendanta GK ZHP oraz pozostałych przedstawicieli organizacji
współpracujących z PZK.

pzk_90_4
Piotr Eichler SP2LQP prowadzący uroczystość

pzk_90_5

Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF otwierający uroczystość 90.lecia PZK

    Po wystąpieniu prezesa głos zabrali: przedstawiciel Ministra Cyfryzacji Pan Jakub Drożdż, który odczytał i wręczył
Prezesowi list gratulacyjny, Pan płk Czesław Perlak, który oczytał list gratulacyjny od Dowódcy WOT oraz wręczył
Prezesowi PZK ryngraf WOT, Włodzimierz Karczewski SQ5WWK, który oczytał pismo od Prezesa LOK oraz udekorował
Prezesa PZK kol. Waldemara Szbnajdera 3Z6AEF „Medalem z okazji 75 lecia Ligi Obrony Kraju”. Ostatnim akcentem
tej części uroczystości było odczytanie listu gratulacyjnego od Prezesa SKiR "Delta” z Dębicy.

pzk_90_7
Jakub Drożdż odczytuje list gratulacyjny od Ministra Cyfryzacji

pzk_90_6

Reprezentujący Dowódcę WOT płk Czesław Perlak przekazuje na ręce Prezes PZK list gratulacyjny
 i okolicznościowy ryngraf WOT

pzk_90_1

Kierownik Wydziału Szkolenia i Sportów Łączności ZG LOK Włodzimierz Karczewski SQ5WWK,
w imieniu Prezesa LOK dekoruje Prezesa PZK Medalem 75.lecia LOK


    Tak ważne spotkanie stało się okazją do publicznego wręczenia Odznak Honorowych PZK przyznanych
uchwałami Zarządu Głównego PZK 7 grudnia 2019 roku w Łodzi.


    Po trwającej nieco ponad półgodziny przerwie kawowej, która pozwoliła na bezpośrednie kuluarowe rozmowy
dotyczące polskiego krótkofalarstwa. Przyszedł czas na część historyczną uroczystości. Tomasz Ciepielowski
SP5CCC przedstawił prezentację obejmującą wszystkie aspekty oraz kulisy powstania PZK, a także oraz funkcjonowania
krótkofalowców w okresie międzywojennym. Jej tytuł to: „Geneza ruchu radioamatorskiego w Polsce”.

pzk_90_2
Widok na część sali podczas uroczystości

pzk_90_3

Widok na część sali podczas uroczystości

    Drugim punktem była prelekcja Adama Nogaja SP5EPP pt. „Moja 50-tka w eterze”, w której Kol. Adam
arcyciekawie opowiadał o zmieniających się realiach uprawiania krótkofalarstwa. Słuchając Jego wystąpienia,
część słuchających przypomniała sobie dawne trudne czasy, w których fabryczne urządzenia należały do rzadkości
i były przedmiotem marzeń setek krótkofalowców w latach 60, 70, 80 ub. wieku. Prelekcja Kol. Adama była poniekąd
wprowadzeniem do ostatniego elementu części historycznej, a mianowicie prezentacji, połączonej z wystawą,
pt. "Sprzęt na jakim pracowali krótkofalowcy w okresie 90 lat PZK" przygotowanej przez Bogdana Szkudlarka SP3LD
członka Klubu Łączności LOK SP3KQV.

pzk_90_8
Wystawa historycznego sprzętu przygotowana przez Bogdana SP3LD

pzk_90_9

Wystawa historycznego sprzętu. Na pierwszym planie Albinas Staraitis LY2MM

   Kol. Bogdan opowiadał o ewolucji używanego przez krótkofalowców sprzętu, a co najważniejsze część tego o czym
opowiadał można było zobaczyć, a nawet dotknąć na wystawie w holu CPK. Impreza zgromadziła ok. 100 uczestników
(na listach obecności podpisało się 97 osób) i trwała 4 godziny. Szczególne podziękowania należą się Dyrekcji CPK
za udostępnienie wspaniałej Sali kinowej, Monice Olszewskiej SQ5KWH, która wraz z Piotrem Pawłowskim SP8WIP
prowadziła recepcję naszej akademii oraz Piotrowi Eichlerowi SP2LQP po mistrzowsku prowadzącemu całą uroczystość.

Informacja Piotr Skrzypczak SP2JMR