Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Urzędnicy wybrali nowy zarząd Koła Strzeleckiego LOK

logo podkarpacie
Rzeszów
2020-09-24

W działającym przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Kole Strzeleckim Ligi Obrony Kraju wybrano 22 września br. nowe władze. Wybory wyłoniły skład zarządu koła i komisji rewizyjnej na czwartą kadencję i lata 2020-2025.

Zebranie otworzył ustępujący prezes Adam Skiba. Powitał zaproszonych gości, w tym m.in.: wicemarszałka Piotra Pilcha i Annę Huk reprezentujących Zarząd Województwa. Ligę Obrony Kraju reprezentowały władze krajowe stowarzyszenia w osobie Prezesa Ligi Obrony Kraju pana Jerzego Salamuchy oraz wojewódzkie w osobach: Krzysztof Kawalec – Prezes Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej, Wiesław Karpiuk – Wiceprezes, Janusz Szczepański – Sekretarz i Wiesław Skoczylas – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Część oficjalna walnego zebrania członków Koła rozpoczęła się od wręczania medali, odznaczeń oraz podziękowań. Prezes Jerzy Salamucha na podstawie uchwały Rady Krajowej, uchwał Zarządu Głównego oraz regulaminów wręczył odznaczenia. Medale 75-lecia LOK otrzymały osoby: Władysław Ortyl, Piotr Pilch, Jerzy Cypryś, Lesław Majkut, Adam Skiba, Karol Tworz, Józef Lubas, Antoni Piekłowski, Dariusz Świetlik i Waldemar Dzień. Złote Medale za Zasługi dla LOK otrzymali: Wiesław Skoczylas, Adam Skiba, Karol Tworz i Antoni Piekłowski, a Srebrne Medale za Zasługi dla LOK: Dariusz Świetlik, Anna Siwy i Piotr Karnas. Brązowymi Krzyżami za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK odznaczono Michała Boska i Krzysztofa Zajączkowskiego.

kz_lok_3

Odznaczenia wojewódzkie Ligi Obrony Kraju wręczał Prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK Krzysztof Kawalec wraz z wiceprezesem Wiesławem Karpiukiem. Na podstawie stosownych uchwał wręczono Jerzemu Cyprysiowi medal „Za wybitne zasługi dla Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK” oraz Helenie Dzieciuch medal „Za zasługi dla Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK”. Odznakę „Zasłużony Działacz LOK” nadano 23 osobom – zasłużonym członkom Koła LOK.

kz_lok_1

Ponadto Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Władysław Ortyl uhonorował osoby za wybitne zasługi dla rozwoju strzelectwa sportowego i sprawności obronnych oraz budowania postaw patriotycznych Miniaturami Dzwonu Niepodległości, wykonanymi z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, przypadającej w trakcie kończącej się kadencji za lata 2015-2020. Wśród uhonorowanych osób znaleźli się: płk Jerzy Salamucha, Krzysztof Kawalec, ppłk Wiesław Karpiuk, Janusz Szczepański, Arkadiusz Stanisławski-Kloc, Wiesław Skoczylas, Adam Skiba, Karol Tworz, Józef Lubas i Antoni Piekłowski.

Wybory rozpoczęło  zgłaszanie kandydatur. Ustępujący prezes zaproponował na stanowisko prezesa Karola Tworza, pełniącego dotychczas funkcję sekretarza koła. Do składu zarządu zgłoszono z sali cztery kandydatury i podobnie pięć kandydatur do komisji rewizyjnej. Więcej kandydatur nie zgłoszono, zamknięto listy kandydatów i przystąpiono do głosowania. W trakcie liczenia kart do głosowania o głos poprosił Prezes Ligi Obrony Kraju Jerzy Salamucha. Pogratulował zarządowi sprawnej organizacji oraz prężnie rozwijającego się Koła, podkreślając równocześnie, że to jedyne w Polsce koło działające przy urzędzie marszałkowskim. W paru zdaniach poinformował zebranych o bieżącej działalności LOK i planach na najbliższe lata.

kz_lok_5

Na koniec zebrania głos zabrał nowo wybrany prezes, który  podziękował wszystkim za oddane głosy, wyraził przekonanie, że nowy zarząd będzie wspólnie pracował nad dalszym rozwojem Koła wykorzystując zdobyte doświadczenie i nowe pomysły. Kończąc swoją wypowiedź, serdecznie podziękował kolegom z ustępującego zarządu za owocny czas, naukę i zdobyte doświadczenie wręczając każdemu drobny upominek.

Krótka geneza powstania Koła Strzeleckiego w 2005 roku

W wyniku przeprowadzonego we wrześniu 2004 roku szkolenia obronnego z kadrą kierowniczą Urzędu Marszałkowskiego na poligonie „Trzcianiec”, powstał pomysł utworzenia koła strzeleckiego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

W wyniku tej inicjatywy, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu 9 lutego 2005 r. podczas walnego zebrania wyborczego powstało Koło Strzeleckie Ligi Obrony Kraju przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Na zebraniu założycielskim złożono 30 deklaracji, obecnych było 30 Członków. Wybrano zarząd i Prezesa Wiesława Skoczylasa, koło wspierane przez Biuro ZW prężnie się rozwijało, reprezentanci Koło uczestniczyli w Lidze Strzeleckie KŻR. Na dzień 30 lipca 2020 roku Koło Strzeleckie przy Urzędzie Marszałkowskim liczy 131 członków w tym 42 panie. Należy podkreślić, że mimo zmieniających się opcji politycznych w Urzędzie Marszałkowskim koło nie natrafiało na żadne ograniczenia i zawsze wspierane było przez Zarząd Marszałkowski.