Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI
Wojewódzki Konkurs Modeli Kartonowych dla młodzieży szkolnej
Fragment wystawy konkursowej
Wojewódzki Konkurs Modeli Kartonowych dla młodzieży szkolnej
2018-11-17
Doroczny Konkurs Modeli Kartonowych dla młodzieży szkolnej województwa wielkopolskiego, zrzeszonej w modelarniach LOK odbył się w dniu 17.11.2018 r. tradycyjnie w siedzibie WOW LOK w „Domu Żołnierza”. W bieżącym roku w konkursie uczestniczyli przedstawiciele tylko dwu rejonów LOK tj Poznań i Piła. Z przyczyn losowych nie mogli uczestniczyć modelarze z rejonów: Września, Gniezno, Pleszew. W ubiegłych latach przedstawiciele wymienionych rejonów wystawiali wartościowe modele i zdobywali czołowe lokaty. W omawianej części konkursu wystawiono 25 modeli w czterech klasach. Zwycięzcom w poszczególnych klasach wręczono dyplomy i puchary ufundowane przez BWZW LOK . Dla zdobywców I-III miejsc w poszczególnych klasach wręczono egzemplarze „Małego Modelarza” z najnowszych wydań ufundowanych przez redakcję „Małego Modelarza”. W bieżącym roku omawiany konkurs miał swoją drugą część. Wykorzystując wolontariuszy z komisji sędziowskiej rozegrano konkurs modeli redukcyjnych „Skrzydła II RP” pod patronatem „Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich”. Celem tego konkursu była popularyzacja modelarstwa, zainteresowań technicznych i historycznych polskiej myśli technicznej oraz chlubnych kart historii polskiego lotnictwa. W tej części konkursu głównym trofeum był puchar prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Wystawę pokonkursową zwiedzali zaproszeni przedstawiciele „Seniorów Lotnictwa RP”, którzy z uznaniem ocenili prezentowane modele. Tadeusz Goławski