Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie Szpryngielu

logo up lublin
Lublin - Uniwersytet Przyrodniczy
2020-12-29

 

kor_lublin LIGA OBRONY KRAJ
KLUB OFICERÓW REZERWY
przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
20-930 Lublin, ul. Akademicka 15, tel. 445-66-86

 

 P. T.    Członkowie i Sympatycy
            Klubu Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju

            przy Uniwersytecie Przyrodniczym
            w Lublinie   

 

 

Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie Szpryngielu – I Wiceprezesie Klubu Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju przy
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

 

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 22 grudnia b.r., w wieku 77 lat, zmarł prof. dr hab. inż. Mieczysław SZPRYNGIEL – I Wiceprezes naszego Klubu. Profesor urodził się 10 sierpnia 1943 r. w Łucku, na Wołyniu, skąd po wojnie – wraz z Rodziną zmuszoną do opuszczenia swoich stron – emigrował do północnej części Polski i zamieszkał na Ziemiach Odzyskanych; studiował w Wyższej Szkole Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie. Po ukończeniu studiów pozostał w macierzystej Uczelni i tu przeszedł wszystkie etapy kariery naukowej.

W szkole średniej, podczas studiów i w okresie pracy w naszej Uczelni Profesor  działał w kilku organizacjach paramilitarnych. Przede wszystkim był wybitnym działaczem Ligi Obrony Kraju. Za działalność w LOK uchwałą Rady Krajowej został  wyróżniony tytułem Honorowego Członka tej organizacji i wpisem do Honorowej Księgi przy ZG LOK, odznaczony Odznaką Honorową za Wybitne Zasługi dla LOK i Porcelanowym Krzyżem Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK oraz wieloma innymi odznaczeniami lokowskimi. W młodości był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, a w ostatnich pięciu latach życia należał i działał w Związku Piłsudczyków R.P.; był pułkownikiem tego stowarzyszenia. Za całokształt działalności paramilitarnej Minister Obrony Narodowej odznaczył Profesora Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

Profesor miał wiele zainteresowań pozazawodowych: zajmował się strzelectwem sportowym,  szybownictwem, modelarstwem,  projektowaniem i wykonywaniem medali okolicznościowych (w tym i dla KOR LOK), uprawiał sporty wodne, był także etycznym myśliwym. W wymienionych dziedzinach wyróżniał się wielką pomysłowością i olbrzymim zaangażowaniem.

Odszedł od nas ceniony w kraju pracownik naukowy, człowiek wyjątkowej pracowitości, wielkiego serca, skromności i życzliwości.

Rodzinie zmarłego Profesora tą drogą składamy wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia.

 

 Prof. dr hab. Józef Kołodziej
Prezes KOR LOK przy UP w Lublinie