Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Z ZAŁOBNEJ KARTY - EDWARD CZARKOWSKI

znicz pamięci
Warszawa
2021-01-19

Edward Czarkowski

W dniu 10 stycznia 2021 r. w wieku 91 lat na wieczną wartę odszedł pułkownik w stanie spoczynku Edward Czarkowski, który w latach 1981- 1987 pełnił służbę w LOK  na stanowisku Dyrektora Pionu Ekonomiczno-Finansowego. Z tego stanowiska został zwolniony do rezerwy.

Wcześniej w latach1946-1968 pełnił służbę wojskową na różnych stanowiskach technicznych w Wojskach Lądowych i Obrony Powietrznej Kraju, a w latach 1968-1981 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

Po przejściu do rezerwy społecznie aktywnie uczestniczył w pracach Komisji Ekonomicznej przy ZG LOK,  należał również do Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy ZG LOK.

Był człowiekiem spokojnym, życzliwym, dobrym przełożonym, zawsze skorym do pomocy podwładnym i kolegom.

Będąc Dyrektorem Pionu wprowadził wiele zmian innowacyjnych w zarządzaniu planistycznym i finansowym w BZG LOK i w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych. Dziś przy udziale asysty wojskowej żegnają Pana Pułkownika Edwarda Czarkowskiego, starszego kolegę i Przyjaciela Prezesi LOK Urzędujący i Honorowy, pracownicy Biura oraz członkowie macierzystego KŻR LOK.

Nasz Przyjaciel spoczywał  będzie na cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa) w Warszawie .

Cześć Jego Pamięci.
 

info Edward Czarkowski