Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Z ZAŁOBNEJ KARTY - JACEK SIERŻYŃSKI

znicz pamięci
Opole
2021-04-06

jacek sierżyński

W dniu 26 marca po długiej chorobie na wieczną wartę odszedł Pan płk w stanie spoczynku Jacek Sierżyński, Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK w Opolu. Po ukończeniu szkoły średniej w 1963 roku rozpoczął swoją dalszą drogę w służbie wojskowej w Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile, a po jej ukończeniu został skierowany do Opola, gdzie służył na stanowiskach od dowódcy plutonu transportowego, do szefa służby czołgowo-samochodowej w pułku czołgów. W latach 1974-1975 pełnił służbę w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie.
           
W 1984 roku rozpoczął służbę w Lidze Obrony Kraju w Opolu na stanowisku Kierownika  Wydziału Szkolenia Samochodowego, a następnie Zastępcy Dyrektora BZW LOK. Po przejściu do rezerwy w1996 roku pełnił służbę jako żołnierz rezerwy w Biurze Zarządu Okręgowego LOK w Katowicach na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Szkolenia Samochodowego.  
             
Po zmianach restrukturyzacyjnych w LOK od 2004 roku realizował obowiązki służbowe na stanowisku Dyrektora Biura ZW LOK w Opolu.
             
W czasie służby w wojsku i w LOK dał się poznać jako żołnierz i pracownik zdyscyplinowany, o dużej wiedzy fachowej, wykonujący swoje obowiązki z dużym zaangażowaniem, jako przełożony był sprawiedliwym w stosunku do podwładnych. Za swoją fachowość, takt i kulturę osobistą  doceniany był przez przełożonych i ceniony przez podwładnych i członków LOK.

foto 1 opole


             
Poza obowiązkami służbowymi społecznymi w LOK angażował się we współpracy z Bractwem Kurkowym, a Jego pasją było łowiectwo. Oprócz tego ,że był myśliwym,to na Opolszczyźnie pełnił wiele funkcji w swoim Kole i Okręgu Łowieckim takich jak: Skarbnik, Prezes Koła, Skarbnik ZW  PZŁ w Opolu, Wiceprezes Okręgowej Rady Łowieckiej czy Lektor Zarządu Głównego PZŁ.   
            
Za służbę, pracę i zaangażowanie społeczne był wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi (MON) i organizacyjnymi (LOK, PZŁ i Bractwa Kurkowego).
            
Wielokrotnie honorowany był medalami i wyróżnieniami za osobisty wkład w wieloraką działalność na rzecz Opolszczyzny i Miasta Opole, a Jego zasługi docenione zostały przez Prezydenta M. Opole przyznaniem miejsca pochówku w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym w Opolu (Półwieś Opole).
                                             
CZEŚĆ JEGO  PAMIĘCI !

foto 2 opolefoto 3