Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Znicze pamięci

znicz pamięci
Polskie cmentarze
2023-11-03

Święto Zmarłych… czas zadumy i wyciszenia w którym Wspominamy Tych, którzy odeszli na zawsze.
W tym dla nas szczególnym czasie staramy się pamiętać Tych wszystkich, którzy związani byli z Ligą Obrony Kraju.

foto 01112023 2foto 01112023 1foto 01112023 3foto 01112023 4foto 01112023 5foto 01112023 6foto 01112023 7foto 01112023 8foto 01112023 9foto 01112023 10foto 01112023 11foto 01112023 12foto 01112023 13foto 01112023 14foto 01112023 15foto 01112023 16foto 01112023 17foto 01112023 18foto 01112023 19