Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OBZG Krakow
adres BOZG
Pomorska 2
Kraków (30-039)
Jak dojechać?

Kursy dla kierowców wózków jezdniowych

Kursy dla kierowców wózków jezdniowych
Katowice
2021-09-19

Kurs dla kierowców wózków jezdniowych

Kurs dla kierowców wózków jezdniowych składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej. W części teoretycznej kursant zgłębi wiedzę z zakresu:

  • budowy wózka widłowego,
  • obowiązkach operatora wózka widłowego
  • prawach operatora wózka widłowego
  • rodzajów używanych wózków widłowych
  • przeprowadzania kontroli technicznej, a w szczególności obowiązkowych przeglądów, jak i serwisu wózków widłowych
  • BHP na stanowisku pracy oraz przy obsłudze wózka widłowego ,
  • Sposobu zachowania operatora w sytuacjach niebezpiecznych

Egzamin kwalifikacyjny przed komisją UDT składa się z dwóch części:

  1. Część teoretyczna polega na ustnym zadaniu przez egzaminatorów określonej ilości pytań (ogólnych oraz specjalistycznych, przy uwzględnieniu rodzaju kwalifikacji, o jaką kursant się ubiega). Czas trwania teoretycznej części egzaminu nie przekracza 1 godziny.
  2. Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez kursanta wybranych zadań. Wymogiem przystąpienia do części praktycznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Czas trwania praktycznej części egzaminu, tak samo jak w przypadku części teoretycznej nie przekracza jednej godziny.