Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
OBZG Krakow
adres BOZG
Pomorska 2
Kraków (30-039)
Jak dojechać?

Nauka jazdy

Nauka jazdy
Katowice
2021-09-18

Szkolenia na prawo jazdy

Formalności niezbędne do zapisania się na kurs:

 1. Złożenie w Wydziale Komunikacji w starostwie lub urzędzie miasta wniosku o wydanie Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), do którego należy dołączyć:
  • Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do prowadzenia pojazdów
  • Zdjęcie, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami
  • Jeśli kandydat nie ma ukończonych 18 lat, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego
 2. Dostarczenie Profilu Kandydata na Kierowcę do OSK.
PKK można pozyskać również online, przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca Profil Kandydata na kierowcę jest bezpłatny.

Kategoria A

 • Wiek uprawniający do uzyskania prawa jazdy kat. A:

-20 lat - jeśli kursant posiada od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2

-24 lata - jeśli kursant nie posiada od co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii A2

 • Prawo jazdy kat. A uprawnia do prowadzenia:

-każdego motocykla

-pojazdów z kategorii AM

-zespołu pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

 • Szkolenie na prawo jazdy kategorii A obejmuje godzin zajęć teoretycznych godzin zajęć praktycznych. 
 • Obejmuję 30 godzin teoretycznych w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.

Kategoria B

 • Minimalny wiek uprawniający do rozpoczęcia kursu, to 17 lat 9 miesięcy.
 • Minimalny wiek uprawniający do uzyskania prawa jazdy kat. B to 18 lat
 • Prawo jazdy kat. B uprawnia do prowadzenia:

-Pojazdu samochodowego o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

-Zespołu pojazdów, który składa się z powyższych pojazdów oraz lekkiej przyczepy (całkowita dopuszczalna masa do 750 kilogramów)

 • Szkolenie na prawo jazdy kategorii B obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych (w tym 4 godziny zajęć z pierwszej pomocy) oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

              <h3>Kategoria BE</h3>

 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kategorii B.
 • Prawo jazdy kat. BE uprawnia do prowadzenia:

-Zespołu pojazdów, który składa się z pojazdu, do którego prowadzenia uprawnia prawo jazdy kat. B oraz przyczepy, której całkowita dopuszczalna masa nie przekracza 3,5 t

-Zespołu pojazdów, który składa się z ciągnika rolniczego oraz przyczepy

-Zespołu pojazdów, który składa się z pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy.

 • Szkolenie na prawo jazdy kategorii obejmuje 15   zajęć praktycznych.

Kategoria C

 • Minimalny wiek uprawniający do rozpoczęcia kursu to 20 lat i 9 miesięcy
 • Minimalny wiek uprawniający do uzyskania prawa jazdy kat. C to 21 lat
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kategorii B.
 • Prawo jazdy kat. C uprawnia do prowadzenia:

-Pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony (z wyłączeniem autobusu),

-Zespołu pojazdów, który składa się z powyższego pojazdu oraz lekkiej przyczepy, której dopuszczalna całkowita masa nie przekracza 750 kg,

-Pojazdu z kat. AM,

-Ciągnika rolniczego,

-Zespołu pojazdów, który składa się z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy

-Pojazdu wolnobieżnego,

-Zespołu pojazdów, który składa się z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy

 • Szkolenie na prawo jazdy kategorii obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

Kategoria CE

 • Minimalny wiek uprawniający do rozpoczęcia kursu to 20 lat i 9 miesięcy
 • Minimalny wiek uprawniający do uzyskania prawa jazdy kat. CE to 21 lat
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kategorii B.
 • Prawo jazdy kat. C uprawnia do prowadzenia:

-zespołu pojazdów złożony z pojazdu z kategorii C i przyczepy,

-zespołu pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

-zespołu pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

 • Szkolenie na prawo jazdy kategorii CE obejmuje 25 godzin zajęć praktycznych.

Kategoria D

 • Minimalny wiek uprawniający do rozpoczęcia kursu to 23 lata i 9 miesięcy
 • Minimalny wiek uprawniający do uzyskania prawa jazdy kat. D to 24 lata
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kat. B
 • Prawo jazdy kat. B uprawnia do prowadzenia:

-autobusu

-zespołu pojazdów złożony z autobusu oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)

-pojazdów z kategorii AM

-ciągnika rolniczego – tylko w Polsce

-pojazdu wolnobieżnego (na przykład walec) – tylko w Polsce

-zespołu pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

-zespołu pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

 • Kurs prawa jazdy kat. D obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych + 40 godzin zajęć praktycznych dla osób posiadających prawo jazdy kat. C lub 60 godzin zajęć praktycznych dla osób posiadających prawo jazdy kat. B

Kategoria T

 • Minimalny wiek uprawniający do rozpoczęcia kursu kat. T to 15 lat i 9 miesięcy
 • Minimalny wiek uprawniający do uzyskania prawa jazdy kat. T to 16 lat
 • Prawo jazdy kat. T uprawnia do prowadzenia:

-ciągnika rolniczego

-pojazdu wolnobieżnego (na przykład walec)

-zespołu pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep

-zespołu pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy lub przyczep

-pojazdów z kategorii AM

 • Szkolenie na prawo jazdy kategorii obejmuje
 • Obejmuję 30 godzin teoretycznych w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.
Należy pamiętać, że jedna godzina zajęć teoretycznych wynosi 45 minut, natomiast jedna godzina zajęć praktycznych wynosi 60 minut. Po zakończeniu kursu należy zapisać się na egzamin w wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Można to uczynić online, za pomocą strony INFO-CAR . Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym należy uiścić opłatę w Urzędzie Miasta, za wyrobienie prawa jazdy.