Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
LOK OSZK Słupsk
adres ośrodka
Artura Grottgera 19
Słupsk (76-200)

poniedziałek - piątek: 09:00 - 17:00

                      sobota: 08:00 - 14:00

 

Jak dojechać?
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym w LOK OSZK Słupsk
O uprawnienia mogą ubiegać się osoby, które: - ukończyły 18 lat; - zdobyły co najmniej podstawowe wykształcenie; - posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Aby zostać operatorem wózka widłowego, konieczne jest ukończenie kursu i zdanie egzaminu przed Komisją UDT. Rodzaje uprawnień na wózki jezdniowe III WJO – Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane: Obejmuje wózki z dowolnym napędem i wysokością podnoszenia. Jedynym warunkiem jest tu sterowanie przez operatora przebywającego poza wózkiem. Wśród pojazdów, które może prowadzić osoba z tymi uprawnieniami są: - wózki naładowne, - wózki unoszące, - wózki ciągnikowe sterowane z poziomu roboczego za pomocą dyszla. - wózki podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego za pomocą dyszla. Wózki podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego oraz wózki unoszące mogą być dodatkowo wyposażone w podest, na którym stoi operator podczas jazdy wózkiem. II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych Uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia i udźwigu, uprawnia też do obsługi wózków z III WJO. Uprawnienia zezwalają również na pracę z wózkami bocznymi. Ograniczenie w tej kategorii dotyczy obsługi wózków ze zmiennym wysięgiem i specjalizowanych. I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane, (z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem) Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu. Obejmuje swoim zakresem wózki należące do dwóch pozostałych kategorii Wózki jezdniowe specjalizowane dzielone są na dwie kategorie: - Wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgnikiem (tak zwane ładowarki teleskopowe) - Wózki jezdniowe specjalizowane, które podnoszą do góry zarówno ładunek, jak i operatora. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu wózków jezdniowych określa termin ważności obecnych zezwoleń. Imienne zezwolenia należy wymienić w określonym terminie, w zależności od jego wydania: 1. do dnia 31.12.2004r., zachowują ważność do dnia 31.12.2023r., 2. do dnia 31.12.2014r., zachowują ważność do dnia 31.12.2026r., 3. do dnia 01.01.2015r., zachowują ważność do dnia 31.12.2027r., Posiadacze "starych", niegdyś bezterminowych zaświadczeń wydanych np. przez UDT muszą przedłużyć ich ważność. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego wraz z oświadczeniem , iż w okresie ostatnich 5 lat przynajmniej przez 3 lata wykonywali pracę wymagającą posiadania takiego zaświadczenia kwalifikacyjnego. Imienne zezwolenia wystawione przez pracodawcę, czy też zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu nie podlegają przedłużeniu wykonywanemu przez Urząd Dozoru Technicznego.
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena