Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
LOK OSZK Słupsk
adres ośrodka
Artura Grottgera 19
Słupsk (76-200)

poniedziałek - piątek: 09:00 - 17:00

                      sobota: 08:00 - 14:00

 

Jak dojechać?
Kursy prawa jazdy w LOK OSZK Słupsk
AM - Prawko na motorowery (pojazdy dwu- lub trójkołowe zaopatrzone w silnik spalinowy o pojemności skokowej do 50 ccm lub elektryczny o mocy do 4 kW, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h) oraz czterokołowce lekkie (m.in. quady, których masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h). * Wymagania: ukończone 14 lat.( wymagana zgoda rodzica bądź opiekuna). A1 - Pozwala prowadzić motocykle o pojemności do 125 cm, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg oraz trójkołowce o mocy do 15 kW i pojazdy kategorii AM. * Wymagania: ukończone 16 lat (wymagana zgoda rodziców bądź opiekuna). A2 - Motocykle o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg, motocykle trójkołowe o mocy do 15 kW. * Wymagania: ukończone 18 lat. A - Motocykle bez ograniczenia pojemności skokowej silnika ani mocy. * Wymagania: ukończone 24 lata lub 20, jeśli kierowca posiada od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2. B - Kategoria ta uprawnia do prowadzenia wszystkich aut o dmc do 3,5 t wraz z przyczepą lekką, czyli o dmc do 750 kg (masa zestawu nie może przekroczyć 4250 kg), lub zespołu pojazdów z przyczepą inną niż lekka, o ile dmc zestawu nie przekracza 3500 kg. *Wymagania: do egzaminu można przystąpić w wieku 18 lat (możliwość rozpoczęcia kursu na 3 miesiące przed osiemnastym rokiem życia- wymagana zgoda rodzica bądź opiekuna). BE - Uprawnienia do prowadzenia samochodów o dmc do 3,5 t, razem z przyczepą o dmc do 3,5 t (łącznie do 7 t). * Wymagania: do egzaminu można przystąpić w wieku 18 lat (wymagana kategoria B). B96 - Uprawnia do prowadzenia samochodu o dmc do 3,5 t wraz z przyczepą inna niż lekka, o ile masa zestawu nie przekracza 4250 kg. * Wymagania: prawo jazdy kat. B. Egzamin jak w kategorii BE. C - Pozwala prowadzić pojazdy o dmc pow. 3,5 t, poza autobusami. Żeby zostać kierowcą zawodowym, trzeba przejść tzw. kursy kwalifikacji. Prawo jazdy wydaje się na 5 lat, po tym okresie trzeba odnowić badania i odbyć szkolenie okresowe. * Wymagania: ukończone 21 lat i prawo jazdy kategorii B. CE - Pojazdy bez górnego limitu dmc wraz z przyczepą/przyczepami. * Wymagania: ukończone 21 lat i prawo jazdy kategorii C lub 18 lat dla osób z kwalifikacją wstępną. D - Pozwala prowadzić autobusy z przyczepą lekką. * Wymagania: ukończone 24 lata i prawo jazdy kategorii B, 21 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną.