Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Kursy ADR Przewóz towarów niebezpiecznych w OSK Olsztyn

ZAPRASZAMY NA KURS KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE:

 • KURS ADR PODSTAWOWY

Wymagania:

 • ukończone 21 lat,

 • spełnienie wymagań określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy.

 • KURS PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH

Wymagania:

 • ukończone 21 lat,
   
 • ukończony kurs ADR podstawowy,
   
 • spełnienie wymagań określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy.