Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Szkolenia okresowe w OSK Olsztyn

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenie okresowe - cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D bez względu na rodzaj uprawnień, które wcześniej nabyli.

Szkolenie obejmuje: 35 godzin zajęć teoretycznych

Badania lekarskie:
Kierowca po ukończeniu po raz pierwszy kursu zobowiązany jest do wykonania badania lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie kierowcy. Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu i zdjęciem, zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie następuje wymiana prawa jazdy.

Zaświadczenie:

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia – nie przeprowadza się egzaminu.  Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu kursant  zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie następuje wymiana prawa jazdy. Cena: 450 zł 

 

 

Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena  
pon. 2022-08-22 godz. 08:20 Możliwość rozpoczęcia w każdy dzień pon-piątek 450zł Zapisz się na kurs
pon. 2022-08-22 godz. 15:00 Możliwość rozpoczęcia w każdy dzień pon-sobota 450 ZŁ Zapisz się na kurs
pon. 2022-08-22 godz. 15:30 Możliwość rozpoczęcia w każdy dzień pon-sobota 450 ZŁ Zapisz się na kurs