Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Kurs na instruktora nauki jazdy w OSK Września
Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy w OSK Września - 150 zł.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Kierujących Pojazdami każdy instruktor nauki jazdy lub wykładowca jest zobowiązany do corocznego uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego. Po zakończeniu kursu dla instruktorów nauki jazdy, otrzymane zaświadczenie należy dostarczyć do 7 stycznia każdego roku Staroście, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy.

Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena