Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Szkolenia okresowe w OSK Wschowa

1. Prawo jazdy kategorii C uzyskane do 10.09.2009 r.

2 Czas trwania - 35 godzin lekcyjnych.

3. Oferujemy szkolenie metodą learningową (przy użyciu komputera).

Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena