Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
Kursy kwalifikacji wstępnej w OSZK Żnin
Kwalifikacja wstępna przyspieszana z bloku programowego C C1 C1E CE - 140 godzin szkolenia (130 teorii, 10 godzin praktyki w tym 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych realizowanych w ODTJ na płycie poślizgowej). Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisja powołaną przez Wojewodę .