Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZR Kraków
adres
Pomorska 2 parter
Kraków (30-039)
Biuro czynne w godzinach 8.00-15:00. Załatwianie interesantów 9.00-13.00.
Jak dojechać?

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów z Małopolskiej i Świętokrzyskiej OW LOK

logo lok
Stary WiŚnicz
2022-10-25

W związku z podjęciem Uchwały Rady Krajowej LOK nr 6 / 2021, z dnia 18 grudnia 2021 r. oraz uchwał Małopolskiego i Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK na dzień  25 października 2022 r.- został zwołany Nadzwyczajny Wojewódzki  Zjazd Delegatów, który obradował w sali restauracji Panorama w Starym Wiśniczu k. Bochni. Zjazd obu organizacji wojewódzkich miał na  celu: nazwę organizacji regionalnej LOK,  wybór władz przyszłej organizacji regionalnej oraz przyjęcie programu działania.  
 

img_2027


Zjazd rozpoczęli prezesi organizacji wojewódzkich: Kol. Maciejasz Roman  Małopolskiej Organizacji Wojewódzkiej i Kol. Jezierski Ryszard Świętokrzyskiej Organizacji Wojewódzkiej. Bardzo serdecznie został przywitany Prezes Ligi Obrony Kraju płk  Jerzy Salamucha, który został zaproszony  na nadzwyczajny wojewódzki zjazd delegatów.
Zgodnie z regulaminem i porządkiem obrad zjazdu delegaci wybrali  na przewodniczącego zjazdu Kol. Marka Stasiaka, na sekretarza Kol. Wiesława Ćwiklika.  W prezydium z prezesem Maciejaszem i Jezierskim zasiedli Prezes Jerzy Salamucha oraz Kol. Wardzała Witold i  Kol. Gieroń Andrzej.

Komisja mandatowo-wyborcza, po sprawdzeniu listy przybyłych delegatów, protokołem stwierdziła, że na 109 delegatów obu organizacji wojewódzkich obecnych było 68 delegatów co stanowi 62,38 % i delegaci mogą podejmować prawomocne decyzje i uchwały.
Przedstawiony  porządek obrad i regulamin zjazdu przez przewodniczącego zjazdu, został przyjęty. Kolejno zostały wybrane komisje niezbędne do sprawnego przeprowadzenia wyborów i opracowania treści uchwał i programu działania na lata 2022-2026.
Przewodniczący Zjazdu  przekazał  delegatom zaproponowaną przez zarządy wojewódzkie nazwę przyszłej organizacji regionalnej: „Małopolsko-Świętokrzyska Organizacja Regionalna  LOK,  którą przyjęto jednogłośnie.  Siedzibą władz regionalnych  będzie miasto Kraków.
 

img-2033


W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów:
Prezesem Małopolsko-Świętokrzyskiej Organizacji Regionalnej został wybrany
Kol. Maciejasz Roman z OP LOK w Bochni ,  z wynikiem głosów 66 na 67 ważnych.
Delegaci do zarządu wybrali  25 delegatów oraz 4 delegatów do Regionalnej  Komisji Rewizyjnej.
Na pierwszym zebraniu Zarządu i komisji Rewizyjnej obie struktury ukonstytuowały się.

Skład osobowy  Zarządu  Małopolsko-Świętokrzyskiej Organizacji Regionalnej  LOK:

1.  Maciejasz Roman - Prezes Mał.- Świętokrzyskiej  Organizacji Regionalnej
2. Jezierski Ryszard - I Wiceprezes Zarządu Organizacji Regionalnej
3. Wardzała Witold - II Wiceprezes  Zarządu Organizacji Regionalnej
4. Ćwiklik Wiesław - Sekretarz Zarządu  Organizacji Regionalnej
5. Maciaszek Michał  - Skarbnik Zarządu Organizacji Regionalnej
6. Stasiak Marek - Członek Prezydium Zarządu Organizacji Regionalnej
7. Kulikowski Michał - Członek Prezydium Zarządu Organizacji Regionalnej
8. Grunt Dariusz - Członek Prezydium Zarządu Organizacji Regionalnej
9. Czekaj Łukasz - Członek  Zarządu Organizacji Regionalnej

Pozostali Członkowie Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiej Organizacji Regionalnej:

Fiut Józef, Gąsiorek Janusz, Gieroń Janusz, Grochowski Ryszard    , Hudziak Grzegorz, Jagos Józef, Kościelnik Grzegorz, Krygier Jerzy, Lach Leszek, Lewandowski Kazimierz, Madej Jerzy, Morański Damian, Niedbał Stanisław, Palka Jacek, Pląder Rafał, Słaby Stanisław, Żuchowicz Tadeusz.       

Skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej

1. Jabłoński Andrzej - Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Wałek Stanisław  - Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji Rewizyjnej
3. Bieżanowski Marek`- Sekretarz Regionalnej Komisji Rewizyjnej
4. Sekuła Bogdan - Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Na Nadzwyczajnym Zjeździe Wojewódzkim  delegaci  zatwierdzili w formie uchwał:
1. Nazwę „Małopolsko-Świętokrzyska Organizacja Regionalna  LOK”. Siedziba Miasto  Kraków.
2. Wybór  Prezesa Małopolsko-Świętokrzyskiej Organizacji Wojewódzkiej  Kol. Maciejasza Romana.
3. Skład Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiej Organizacji Regionalnej  LOK.
4. Skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
5. Program działania Małopolsko-Świętokrzyskiej Organizacji Regionalnej LOK.

Na zakończenie obrad głos zabrał Prezes Ligi Jerzy Salamucha, który podkreślił,  że zmiany organizacyjne mają na celu dać możliwości organizacjom wojewódzkim, które są mniej liczne i aktywne, aby w strukturze regionalnej miały większe możliwości działania. Podziękował delegatom za  przybycie, a nowo wybranym władzom i prezesowi organizacji regionalnej życzył dużo sukcesów w nowej strukturze Ligi Obrony Kraju.
 

img_2291Po wystąpieniu Prezesa, Nadzwyczajny Wojewódzki  Zjazd Delegatów Małopolskiej i Świętokrzyskiej Organizacji Wojewódzkiej zakończył obrady.
Rada Krajowa LOK w grudniu br. na obradach podejmie uchwałę zatwierdzającą powstanie nowych organizacji regionalnych  LOK w Polsce.

Sekretarz NWZD
Wiesław Ćwiklik