Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI
Biuletyn CZATA 3/2019
Biuletyn CZATA 3/2019
Warszawa - Redakcja biuletynu
2019-09-27

Jubileusz 75‑lecia Ligi Obrony Kraju

   W bieżącym 2019 roku Liga Obrony Kraju obchodzi 75‑lecie swojej działalności. Uroczystości z tej okazji, połączone z przypadającym również w tym roku 100‑leciem utworzenia Policji Państwowej, odbyły się 15 czerwca br. w Warszawie. Rozpoczęła je o godz. 14.30 msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pod przewodnictwem biskupa polowego gen. bryg. Józefa Guzdka. Organizację obsługi ceremonii kościelnej opracował zespół w składzie: prezes Podkarpackiej Organizacji LOK Krzysztof Kawalec, przewodniczący NSZZ Podkarpackiej Policji asp. sztabowy Józef Bąk, wiceprzewodniczący NSZZ Podkarpackiej Policji asp. Krzysztof Filip i kapelan Policji ks. Jan Kot. We mszy uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju z Prezesem LOK płk Jerzym Salamuchą na czele, obecni byli także Prezes Honorowy płk Grzegorz Jarząbek, sekretarz płk pil. Józef Jagos; przedstawiciele organizacji wojewódzkich Ligi oraz Policji Państwowej, w tym Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Niezależnego Związku Zawodowego Policji z Garnizonu Rzeszów; przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych RP, Ochotniczych Straży Pożarnych, Służby Granicznej i Służby Celnej. Szczególny charakter tych uroczystości podkreślały poczty sztandarowe Wojska Polskiego, Ligi Obrony Kraju i wojewódzkich organizacji LOK. We mszy w Katedrze Polowej uczestniczyli także przybyli z różnych stron kraju liczni członkowie Ligi Obrony Kraju, jej sympatycy i pracownicy.

   Po zakończonym nabożeństwie biskup Józef Guzdek, podkreślając znaczenie służb mundurowych, odznaczył ich reprezentantów medalem Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym, dających odważne świadectwo wartościom takim, jak prawda, bohaterstwo i sprawiedliwość. Wśród odznaczonych był Prezes LOK płk Jerzy Salamucha, który następnie okolicznościowym medalem 75‑lecia LOK wyróżnił biskupa Józefa Guzdka, kapelanów i przedstawicieli Policji Państwowej, Straży Granicznej oraz Służby Celnej. Uroczystości w Warszawie zakończyło wspólne złożenie wieńca pod pomnikiem Powstania Warszawskiego i oddanie hołdu poległym.

   Dalsze obchody 75‑lecia Ligi Obrony Kraju miały miejsce w Hotelu Groman w Sękocinie. Przybyłych członków Ligi, sympatyków, pracowników i zaproszonych gości przywitał Prezes LOK płk Jerzy Salamucha, po czym poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci o zmarłych w tym roku działaczach. Następnie głos zabrał Prezes Honorowy płk Grzegorz Jarząbek, który przedstawił zarys historii Ligi na przestrzeni tych 75 lat, omawiając najważniejsze w tym czasie wydarzenia oraz dokonania. Podkreślił patriotyczny i proobronny charakter organizacji, zaangażowanie w pracy z młodzieżą, w rozwój sportów i różnego rodzaju hobby, w tym modelarstwa czy krótkofalarstwa, prowadzone kursy i szkolenia kierowców zawodowych, płetwonurków i ze strzelectwa sportowego, a także udział działaczy w zawodach krajowych oraz międzynarodowych i odniesione przez nich liczne sukcesy. Zaznaczył, że Liga przez cały okres swej działalności współpracowała z organami administracji państwowej, jak resorty obrony narodowej, sportu i turystyki czy edukacji, a także z jednostkami samorządowymi i organizacjami społecznymi, uczestnicząc czynnie w upamiętnianiu wydarzeń z historii Polski i angażując się w różnorodne działania na rzecz lokalnych społeczności.

   Po tym przekrojowym omówieniu działalności Ligi wystąpił Prezes płk Jerzy Salamucha, który skupił się na sytuacji bieżącej i realizacji celów statutowych, prezentując zebranym pokaz slajdów dokumentujących przeprowadzone w ostatnich trzech latach – 2016–2019 – inwestycje w nieruchomościach Ligi na terenie całego kraju. Prezentacja objęła najbardziej znaczące i pilne inwestycje, podnoszące stan techniczny nieruchomości i ich estetykę oraz mające wpływ na przyszłą działalność gospodarczą Ligi – odpowiednie zestawienie wraz z ilustracjami zamieszczone jest na stronach 15–19.

   Kończąc, Prezes Salamucha podkreślił konieczność nadążania za zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i dostosowywania się do nich oraz angażowania się w bieżącą działalność na co dzień, dając z siebie jak najwięcej. Dopiero taka postawa może przynieść skuteczną realizację zakładanych celów.

   Jubileusz 75‑lecia LOK był okazją do przyznania odznaczeń wyróżniającym się działaczom Ligi, przedstawicielom stowarzyszeń ogólnopolskich, administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych oraz pracownikom. Odznaczenia – medale 75‑lecia LOK „Za Zasługi”, „Za Zasługi dla LOK”, „Za Wybitne Zasługi dla LOK” i Krzyżami Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK – zgodnie z uchwałą Rady Krajowej wręczył wyróżnionym Prezes płk Jerzy Salamucha. W ich imieniu podziękowania i piękne prezenty oraz życzenia dla Ligi na ręce Prezesa LOK składali przedstawiciele m. in. Kancelarii Prezydenta Polski, Federacji Stowarzyszeń Związków Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Spadochroniarzy Polskich, Związku Inwalidów Wojennych RP, Ochotniczych Straży Pożarnych, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Polskiego Związku Żeglarskiego. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości wszystkich uczestników na poczęstunek zaprosił Prezes LOK płk Jerzy Salamucha. Wspólny stół sprzyjał jak zawsze wspomnieniom z lat minionych oraz rozważaniom na tematy bieżące. Uroczystości przebiegły przy wyjątkowo pięknej, bardzo słonecznej pogodzie.

Elżbieta Krzyżanowska
Fot. Marcin Gendek i Jan Kłak