Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

MODELARZ 3/2020

mod 2020 03
Warszawa
2020-05-26

Drodzy Czytelnicy !

W związku ze szczególną sytuacją wywołaną wirusem SARS-CoV-2, która skutkuje wprowadzeniem przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego oraz drastycznych obostrzeń w działalności gospodarczej, a także ograniczeń w przemieszczaniu się obywateli, nastąpił znaczący spadek popytu na prasę drukowaną, w tym także na miesięcznik „Modelarz”, który w tym szczególnym czasie stał się czasopismem niedochodowym.

Mając na uwadze względy ekonomiczne, podjęta została decyzja o zawieszeniu wydawania miesięcznika „Modelarz” od nr. 3/2020 do odwołania. Marcowy numer „Modelarza” zamieszczamy obok w formie cyfrowej w formacie pdf.

mod 2020 03

Redakcja nie zaprzestaje wydawania „Małego Modelarza”, którego następny numer z modelem galeonu „Wodnik” ukaże się jeszcze w maju. Obok sygnalizujemy pierwszą stronę jego okładki. Zapraszamy do salonów EMPiK oraz punktów sprzedaży prasy firm kolporterskich: Kolporter i Ruch S.A.

mm 2015 4/5/6

Zbysław Gontarz
Redakcja Modelarza i Małego Modelarza