Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych

Filia Ośrodka Szkolenia w Grodkowie

  • Rok założenia ośrodka: 1978
  • Numer zaświadczenia: OB0003P1601
  • Jesteśmy Filią Ośrodka Super OSK
Zapraszamy na: - kursy prawa jazdy wszystkich kategorii, - kursy dokształcające dla kierowców zawodowych (szkolenia okresowe, kwalifikację wstepną), - kursy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, - kursy na kierowców - operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowej.
Aktualne kursy
kursy na prawo jazdy - NAUKA JAZDY
AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D
Zobacz wszystkie kursy na prawo jazdy
Kwalifikacja wstępna
Kwalifikacja wstępna, wstępna przyśpieszona, uzupełniająca, wstępna uzupełniająca przyspieszona.
Zobacz wszystkie kursy kwalifikacji wstępnej
ADR
Zobacz wszystkie kursy ADR