Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW LIPNO

OSK Lipno budynek
  • Rok założenia ośrodka: 1950
ZAPRASZAMY NA KURSY PRAWA JAZDY KATEGORII "B",
ORGANIZUJEMY TAKŻE KURSY KOMERCYJNE TAKIE JAK SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW, KWALIFIKACJE WSTĘPNE,  OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNYCH, INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY, PRZEWOZY MATERIAŁÓW A.D.R.
ulotka
BIURO OŚRODKA CZYNNE  :
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK OD 07:30 DO 17.00
 SOBOTY PRACUJĄCE  2023  to  I i II sobota pracująca- OD  09.00 DO 14.00.

 
CENNIK:
KAT. "B" 2700zł.;

SZKOLENIE OKRESOWE 31,5 teoria i 3,5 praktyka godz.- 850.00.zł.;
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA 140 godz.- 2.800 zł.;
PRZEWÓZ MATERIAŁÓEW NIEBEZPIECZNYCH PODSTAWOWY 550. zł.+ CYSTERNY 300 zł.

ZAPISY NA WSZYSTKIE SZKOLENIA SĄ PRZYJMOWANE NIEZALEŻNIE
OD TERMINÓW PODANYCH NA STRONIE WWW.

Od 02.01.2023r. Kurs Podstawowy kat.B - 2700 zł

Szkolenie uzupełniające kat.B  -90,00 zł od 02.01.2023r.

Zapraszamy na kursy prawa jazdy kat. B,  szkolenia uzupełniające.
Przed rozpoczęciem kursu kandydat na kierowcę powinien uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK)
w Starostwie odpowiednim dla Twojego miejsca  zamieszkania.)

        Do wniosku załącz następujące dokumenty:

  • kolorowa i aktualna fotografia
  • badania lekarskie
  • ważny dowód osobisty lub paszport, (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat i nie posiadają jeszcze dowodu osobistego wystarczy legitymacja szkolna oraz pisemna zgoda rodzica albo opiekuna prawnego.)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w kursie prawa jazdy
    ( osoba która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do szkolenia za pisemną zgodą rodziców
    lub opiekunów na 3 miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia)                                                                                                                                 

Trwa nabór wniosków na ADR PODSTAWOWY  i ADR CYSTERNY

 

WYNAJMIEMY POWIERZCHNIE REKLAMOWĄ w CENTRUM WŁOCŁAWKA 150m

================================================================================

                                                         

KADRA LOK 3

 

Aktualne kursy
kursy na prawo jazdy - NAUKA JAZDY
pt. 2023-06-09 godz. 09:00 B Zapisz się na kurs
pon. 2023-06-12 godz. 09:00 B Zapisz się na kurs
śr. 2023-06-14 godz. 09:00 B Zapisz się na kurs
pt. 2023-06-16 godz. 10:00 B Zapisz się na kurs
Zobacz wszystkie kursy na prawo jazdy
Kwalifikacja wstępna
Zobacz wszystkie kursy kwalifikacji wstępnej
ADR
Zobacz wszystkie kursy ADR