Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW KATEGORIE A , B , C, D, E,

Badania psychologiczne kierowców oraz innych grup zawodowych. Świadectwo kwalifikacji dla kierowców Przewóz rzeczy - osób Uprawienia na wózki jezdniowe spalinowe i zasilane gazem Jazdy doszkalające Środki audiowizualne - programy szkoleniowe
Aktualne kursy
kursy na prawo jazdy - NAUKA JAZDY
KAT A , A1, A2, B, B1, B+E, C1, C1+E, C, C+E , D , D1, D1+E, D+E
Zobacz wszystkie kursy na prawo jazdy
Kwalifikacja wstępna
Szkolenie okresowe, kwalifikacja wstępna, wstepna przyspieszona , kwalifikacje uzupełniające
Zobacz wszystkie kursy kwalifikacji wstępnej
ADR
ADR PODSTAWOWY- CYSTERNY
Zobacz wszystkie kursy ADR