Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców LOK w Żyrardowie

  • Rok założenia ośrodka: 1944
  • Numer zaświadczenia: 0014 1438
  • Z tradycją w nowoczesność

Możliwość płatności kartą tak Numer rachunku bankowego oraz tytuł przelewu Bank Pekao S.A. O/Żyrardów Nr konta: 76 1240 5918 1111 0000 4914 0891

Możliwość płatności za kurs w ratach. 

Aktualne kursy
kursy na prawo jazdy - NAUKA JAZDY
Kategoria A, B, BE, C, CE, D z B, D z C
Zobacz wszystkie kursy na prawo jazdy
Kwalifikacja wstępna
Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, Kwalifikacja wstępna Uzupełniająca, Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona
Zobacz wszystkie kursy kwalifikacji wstępnej
ADR
Ośrodek nie prowadzi kursów ADR
Zobacz wszystkie kursy ADR