Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Katowice
adres
Grabowa 3C
Katowice (40-172)
8:00 - 15:00
Jak dojechać?

Władze

SKŁAD ZARZĄDU
ŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ
LIGI OBRONY KRAJU

1. Leszek Waligóra - Prezes ŚlOW LOK
2. Ryszard Kasprzyk - I wiceprezes ŚlOW LOK
3. Bernard Kalau - II Wiceprezes ŚlOW LOK
4. Marek Bagiński - Sekretarz ŚlOW LOK
5. Franciszek Musioł - Skarbnik ŚlOW LOK
6. Alojzy Kwiatkowski - Członek ŚlOW LOK
7. Jacek Wicher - Członek ŚlOW LOK
8. Krystyna Sokół - Członek ŚlOW LOK
9. Grzegorz Sakłak - Członek ŚlOW LOK

SKŁAD
WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

LIGI OBRONY KRAJU

1. Józef Chyra - Prezes
2. Marek Grzyb - Członek

3, Monika Krawiec – Palcat - Członek

Śląska Organizacja Wojewódzka na Zjeździe Delegatów
wybrała
przedstawicieli (delegatów)
na XVI Krajowy Zjazd LOK:

1. Ryszard Kasprzyk
2. Grzegorz Jarząbek

3. Stanisław Czarnobil
4. Piotr Jasiczak
5. Bernard Kalau
6. Roman Minkina
7. Leszek Waligóra
8. Marek Lewicki
9. Jacek Wicher
10. Grzegorz Wieczorek
11. Jan Żarski

Katowice 14.03.2021 r.