Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZR Olsztyn
adres
Westerplatte 1
Olsztyn (10-446)
Jak dojechać?

Władze

WŁADZE WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ
LIGI OBRONY KRJU
NA LATA 2021-2025

SKŁAD ZARZĄDU
WARMIŃSKO_MAZURSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ
LIGI OBRONY KRAJU


1. Ryszard Gadziński - Prezes W-MOW LOK
2. Zygmunt Osmański - Wiceprezes W-MOW LOK
3. Andrzej Zuba - Sekretarz W-MOW LOK
4. Jerzy Zborowski - Skarbnik W-MOW LOK
5. Czesław Stankiewicz - Członek W-MOW LOK
6. Tomasz Baliński - Członek W-MOW LOK
7. Józef Klucz - Członek W-MOW LOK
8. Mieczysław Królak - Członek W-MOW LOK
9. Julian Lemiech - Członek W-MOW LOK

SKŁAD PREZYDIUM
WARMIŃSKO_MAZURSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ
LIGI OBRONY KRAJU


1. Ryszard Gadziński - Prezes W-MOW LOK
2. Zygmunt Osmański - Wiceprezes W-MOW LOK
3. Andrzej Zuba - Sekretarz W-MOW LOK
4. Jerzy Zborowski - Skarbnik W-MOW LOK
5. Czesław Stankiewicz - Członek W-MOW LOK

KOMISJA
WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
LIGI OBRONY KRAJU

1. Tadeusz Kłębucki -
Przewodniczący
2. Henryk Garnowski - Wiceprzewodniczący
3. Janusz Romańczuk - Członek

Warmińsko-Mazurska Organizacja Wojewódzka na Zjeździe Delegatów
wybrała przedstawicieli (delegatów)
na XVI Krajowy Zjazd LOK:


1. Ryszard Gadziński
2. Krzysztof Grabowski
3.Tadeusz Kłębucki
4. Julian Mirosław Lemiech
5. Czesław Stankiewicz
6. Andrzej Zuba