Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres

()
Jak dojechać?

Jesienne strzeleckie szkolenie doskonalące strażników leśnych

logo lasy panstwowe
Olsztyn - Strzelnica
2020-10-05

W jesiennych barwach na strzelnicy Ligii Obrony Kraju w Olsztynie zakończyło się strzeleckie szkolenie doskonalące dla pracowników Straży Leśnej z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Założeniem zajęć, które odbyły się 30 czerwca 2020 roku było doskonalenie i sprawdzenie umiejętności strzeleckich, przypomnienie zasad bezpiecznego obchodzenia i posługiwania się bronią służbową oraz odbycie kontrolnego strzelania.

image_gallery 1

image_gallery 2

Oficjalnego otwarcia i przywitania uczestników dokonano w obecności Dyrektora Biura Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju w Olsztynie ppłk rez. Andrzej Zuby oraz Pana Anatola Leszczyńskiego Prezesa Koła Miłośników Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olsztynie, gdzie w ich obecności pożegnano dwóch emerytowanych pracowników Straży Leśnej. Tradycyjnie początek szkolenia rozpoczął się od omówienia spraw organizacyjnych, następnie instruktorzy strzelectwa przeprowadzili zajęcia z zasad bezpieczeństwa w obsługiwania się bronią służbową. Szkolenie zakończyło się sprawdzianem strzeleckim, w którym wszyscy mogli pokazać swoje umiejętności.

Po podliczeniu punktów, w pierwszym strzelaniu (można było uzyskać maksymalnie 60 pkt) czołowe miejsca wyglądały następująco: Zygmunt Szymański (Stare Jabłonki) 45 pkt, Jerzy Chrostowski (Nowe Ramuki) 43 pkt, Janusz Śliżewski 38 pkt (Iława).

W drugim strzelaniu (maksymalnie 6 trafień) miejsca ułożyły się następująco: 1 – Dariusz Sobotka (Przasnysz), 2 – Dariusz Sobotka (Przasnysz Stanisław Krysiak (Myszyniec), 3 – Paweł Ferschke (Wipsowo). O kolejności miejsc zdecydowało lepsze skupienie przestrzelin.

W ostatnim strzelaniu (można było uzyskać 8 trafień) miejsca wyglądały następująco: 1 – Zygmunt Szymański (Stare Jabłonki), 2 – Marek Gałach (Przasnysz), 3 - Sebastian Kozicki (Ciechanów). Tu o kolejności tych miejsc zdecydowała dogrywka na punkty, ponieważ trzynastu uczestników szkolenia zaliczyło 8 trafień.

image_gallery 3

image_gallery 4

image_gallery 5

W edycji jesiennej puchar dla najlepiej strzelającego posterunku w rdLP powędrował do Nadleśnictwa Myszyniec, i tam powędrowała nagroda. Tuż za nimi uplasowali się ich koledzy z Nadleśnictwa Stare Jabłonki i Przasnysz. Nagrodzonym nagrody wręczyli Pan Andrzej Zuba oraz Pan Anatol Leszczyński.

 

Adam Siemakowicz, RDLP w Olsztynie