Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres
Westerplatte 1
Olsztyn (10-446)
Jak dojechać?

Czterodniowe szkolenie doskonalące dla uczniów i nauczycieli

logo mon
Olsztyn - Karmuszka
2021-11-02

Z inicjatywy Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Prezesa Ligi Obrony Kraju w dniach 25 - 28 października 2021 r. zostało przeprowadzone „Czterodniowe szkolenie doskonalące dla żołnierzy w czynnej służbie wojskowej WOT, młodzieży klas mundurowych i członków proobronnych organizacji pozarządowych - uczestników „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych oraz studentów członków Legii Akademickiej” wybranym zakresie „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu - Edukacja wojskowa wydanie 2, znowelizowane - dla drugiej edycji programu (lata szkolne 2019/2020 - 2020/2022) wybranym zakresie „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu - Edukacja wojskowa - zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu MON w dniu 17.08.2018 r.”.

foto 1


Celem obozu jest przyswojenie umiejętności proobronnych oraz podniesienie zdolności w zakresie przydatnym dla przyszłych kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

W szkoleniu brali udział nauczyciele, koordynatorzy oraz uczniowie ze szkół prowadzących wojskowe klasy mundurowe z:
1.    Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach;
2.    Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie;
3.    Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie;
4.    45 blp 4 W-M Brygady Obrony.

foto 2

 

foto 11

 

foto3Czterodniowe szkolenie doskonalące odbywało się na terenie ośrodka wypoczynkowego „Karmuszka” w Łopkajnach gm. Gietrzwałd oraz na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Olsztynie.

W programie na terenie ośrodka „Karmuszka” realizowane są zajęcia min. ze szkolenia medycznego, podstaw musztry, terenoznawstwa, taktyki, survivalu, rozpoznania, obrony przed bronią masowego rażenia, obrony przeciwlotniczej, kształcenia obywatelskiego oraz budowy broni strzeleckiej zgodnie z „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu - Edukacja wojskowa wydanie 2, znowelizowane - dla drugiej edycji programu (lata szkolne 2018/2019 - 2019/2020) - zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu MON w dniu 17.08.2018 r.” Natomiast na strzelnicy przeprowadzony jest najbardziej rozbudowany punkt programu, podczas którego uczniowie i nauczyciele zapoznają się z różnymi rodzajami broni i amunicji ze strzelaniem bojowym włącznie. Uczestnicy szkolenia strzeli z broni pneumatycznej, małokalibrowej oraz broni centralnego zapłonu.

foto 5

 

foto 6

 

foto


W trakcie szkolenia strzeleckiego przeprowadzono rywalizację pomiędzy szkołami tzw. „trójbój strzelecki” w strzelaniu z broni małokalibrowej kbks, pistoletu centralnego zapłonu Glock 17 kal. 9 mm oraz karabinu centralnego zapłonu Bushmaster kal. 5,56 mm. W trakcie rywalizacji nw. uczniowie zajęli miejsca:
  I miejsce - Jan ŚLĘZAK z Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie;
  II miejsce - Mirosław SZUL z Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie;
  III miejsce - Jakub NIKIEL z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
którzy otrzymali nagrody rzeczowe oraz puchary.

foto 9

 

foto 10

 

foto 8

 

foto 12


Ponadto wszyscy uczestnicy szkolenia doskonalącego otrzymali certyfikaty - zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, dyplomy, puchary oraz odznaki „Sprawności Obronnej LOK”.
Organizatorem przedsięwzięcia, który przeprowadzony został z formie zadania zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej jest Biuro Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Olsztynie.
 

foto 4


Relacja audio wizualna zarejestrowana przez Redakcję  Regionalną  TVP 3 - OLSZTYN. (18.32 minuta)

tvp 3 olsztyn