Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres

()
Jak dojechać?

V turniej strzelecki Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

logo olsztyn
Olsztyn
2022-03-21
inzynierowie1


W dniu 19.03.2022r. na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Olsztynie odbyło się szkolenie oraz zawody strzeleckie dla Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie.

Zwycięscy zawodów kobiety oraz mężczyźni zostali uhonorowaniu nagrodami rzeczowymi.