Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres

()
Jak dojechać?

Szkolenie oraz Kursy przygotowujące do posługiwania sie bronią strzelecką

logo olsztyn
Olsztyn
2022-03-30

Warmińsko-Mazurskie Centrum Szkolenia Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju w Olsztynie serdecznie zaprasza na szkolenia oraz kursy posługiwania się bronią strzelecką.

Jesteśmy w posiadaniu bardzo nowoczesnej broni wyprodukowanej w Polsce oraz na całym świecie. Karabiny BERYL, GROT, amerykańskie karabiny AR: Bushmastery, Smith&Wessony, tradycyjne karabiny Kałasznikowa w różnych wersjach oraz pistolety, pistolety maszynowe oraz rewolwery: Glock 17, Glock 34, VIS, MAG 98, P99 Walter, P21, Beretta, pm Scorpion II gen. pm Scorpion III gen., Mini-Scorpion III gen. pm Sajga, pm Beretta róznego rodzaju pm Glauberyt i inne.
 

szkolenie1


Prowadzimy kursy dla "Prowadzących strzelanie", "Instruktorów strzelectwa", "Sędziów PZSS" czy kursy na "Patent strzelecki"

Ponadto informujemy, że posiadamy "Klub Strzelecki Kaliber - 30", który jest ujęty
w PZSS - Mazowieckiego Związku Strzelectwa Sportowego.

szkolenie2


Ww. Centrum jest Niepubliczna Placówką Kształcenia Ustawicznego zarejestrowaną w Wydziale Oświaty Miasta Olsztyna oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie jako instytucja szkoleniowa pod nr ewid. 2.28/00009/2017.
Jednocześnie informuję, że Placówka po zakończeniu szkolenia wydaje dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2019r zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U
z 2019 r. poz. 1533).    

Prosimy o kontakt:
1. Andrzej - 661 556 673
2. Marcin - 661 556 681
3. Robert - 661 556 651
4. Bożena - 661 556 663

Czekamy na Ciebie!