Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres

()
Jak dojechać?

WOJSKOZNAWSTWO

uwm logo
Olsztyn
2022-04-25

NA WOJSKOZNAWSTWO
…MARSZ !

Obszar Warmii i Mazur to jeden z największych skansenów militarnych w Polsce. Liczne muzea, zamki (Malbork, Olsztyn, Działdowo, Nidzica), a także fortyfikacje z różnych okresów historycznych czynią ten region idealnym do prowadzenia studiów terenowych i uprawiania turystyki militarnej. Zainteresowanie dziejami wojska widoczne jest w zaangażowaniu młodzieży w liczne przedsięwzięcia inscenizacyjne i rekonstrukcyjne, m.in. związane z bitwą pod Grunwaldem czy okresem wojen napoleońskich oraz I i II wojny światowej. Instytucje samorządowe, muzea i ośrodki kultury zwracają coraz większą uwagę na historię militarną swojego regionu, traktując ją, jako doskonały walor promocyjny. Również Wojsko Polskie i Straż Graniczna na obszarze dzisiejszej Polski północnej są jednymi z większych pracodawców.

Celem kształcenia na kierunku Wojskoznawstwo jest realizacja misji i wizji w zakresie kształtowania postaw obywatelskich i proobronych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które znacznie ułatwią wykonywanie obowiązków służbowych będących podstawą, a nawet gwarancją sukcesu w przyszłej pracy zawodowej m.in. w służbach mundurowych.

Studenci z uzyskanym tytułem licencjata wojskoznawstwa, ze względu na swoje walory intelektualnie i zawodowe, są przydatni we wszystkich instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą obronnością państwa. Zostają przygotowani do pracy w instytucjach wojskowych, służbach ochrony granic, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, jak również w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci sektor). Znajomość europejskiego systemu obrony umożliwia także pracę w instytucjach międzynarodowych i zagranicznych.

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/wojskoznawstwo#axzz7RYe0HKgE

spw plakat