Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres

()
Jak dojechać?

Udany start młodych strzelców w Tarnowie

logo olsztyn
Tarnów
2022-05-31
dyplom tarnow


Dziękuję zawodnikom z Klubu Strzeleckiego LOK "Orneckie Smoki" oraz Klubu Strzeleckiego LOK "Warmiak" za godne reprezentowanie Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej w Olsztynie na "Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju w strzelectwie sportowym juniorów młodszych i młodzików".

Dyr. Warmińsko-Mazurskiej OW LOK w Olsztynie
ppłk (r) Andrzej Zuba