Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Poznań
adres
Niezłomnych 1
Poznań (61-894)
Fax: 61 8533299 w.113
Jak dojechać?

Relacja z uroczystości pogrzebowej Śp. kpt. w st. spocz. Aleksandra Tecława 06 lutego 2019 r.

W dniu 01 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w wieku 78 lat odszedł   na wieczną wartę długoletni  członek Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Poznaniu  kpt. w st. spocz. Aleksander Tecław.
2019-12-28
W dniu 01 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w wieku 78 lat odszedł na wieczną wartę długoletni członek Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Poznaniu kpt. w st. spocz. Aleksander Tecław. Pogrzeb Śp. kpt. w st. spocz. Aleksandra Tecława odbył się w dniu 06 lutego 2019 r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina w Poznaniu. W pogrzebie uczestniczyli: Prezes Ligi Obrony Kraju płk (r.) Jerzy Salamucha, Prezes Honorowy Ligi Obrony Kraju płk (r.) Grzegorz Jarząbek, Sekretarz Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju płk (r.) pil. Józef Jagos, Prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju płk (r.) Ryszard Wiliński, Dyrektor Oddziału Biura Zarządu Głównego LOK płk (r.) Jarosław Jarzyński, Dyrektor Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK ppłk (r.) Bogdan Mrowiec, Przewodniczący Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej mgr Ireneusz Jabłoński, st. chor. (r.) Czesław Bzowy, Prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper” płk dypl. (r.) Leszek Kędra, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Piotr Mąka, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu ppłk Ryszard Grześkowiak, Szef Wojewódzkiego Sztaby Wojskowego w Poznaniu płk Grzegorz Konopko, Komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu st. chor. szt. Paweł Urbański, przedstawiciele służb mundurowych Garnizonu Poznań. W pogrzebie uczestniczyli również przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Cechu Rzemiosł Spożywczych, Cechu Rzeźników – Wędliniarzy - Kucharzy w Poznaniu oraz Klubu Rotary Poznań. W ostatniej drodze zmarłemu kapitanowi towarzyszyła także posłanka Parlamentu Europejskiego dr Krystyna Łybacka, przedstawiciele uczelni, szkół, zakładów pracy współpracujących ze zmarłym. Mowę pożegnalną wygłosili: Prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK płk (r.) Ryszard Wiliński, który przybliżył postać Śp. kapitana oraz Prezes Rzeźników – Wędliniarzy - Kucharzy, Prezes Kurkowych Bractw Strzeleckich w Poznaniu, Prezes Klubu Rotary, Prezes Stowarzyszenia Poznański Czerwiec 1956 płk w st. spocz. Włodzimierz Marciniak. „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” Śp. kpt. w st. spocz. Aleksander Tecław urodził się 28 października 1940 r. w Poznaniu, w rodzinie Teofila i Marianny. Po zakończeniu nauki w szkole podstawowej kontynuował edukację w Zasadniczej Szkole Zawodowej, a potem w Technikum Przemysłu Mięsnego i Jajczarsko – Drobiarskiego w Poznaniu przy ul. Śniadeckich. Po zdaniu matury, w roku 1959 złożył egzamin czeladniczy i uzyskał tytuł technika - technologa mięsa. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej rozpoczął pracę w Poznańskim Przedsiębiorstwie Mięsno – Garmażeryjnym. W latach 1977 – 1979 był współwłaścicielem Zakładu Rzeźnicko – Wędliniarskiego przy ul. Pogodnej w Poznaniu. Swój własny zakład, który mieścił się przy ul. Garbary w Poznaniu, otworzył w roku 1979. Śp. Aleksander Tecław od swoich pracowników wymagał przede wszystkim sumiennego wykonywania obowiązków. Zawsze otwarty na potrzeby innych. Był członkiem Klubu Rotary Poznań, członkiem Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK, działającego przy Biurze Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu, Starszym Wielkopolskiego Cechu Rzeźników – Wędliniarzy – Kucharzy z siedzibą w Poznaniu, członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Poznaniu, a także Związku Kombatantów Poznańskiego Czerwca 1956r. Związku Żołnierzy WP, Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Wspierał Spotkania Młodych na Lednicy. Jego hobby to strzelectwo sportowe, myślistwo, a także jazda konna, działalność na rzecz popularyzacji tradycji narodowych i oręża polskiego. Uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą szkolną między innymi z Klubem Kolska Starówka. Corocznie angażował się w zabezpieczenie gastronomiczne uczestników i organizatorów Międzynarodowego Wieloboju Strzeleckiego Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO, Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK. Współorganizował zawody strzeleckie dla administracji rządowej i samorządowej, a także z okazji zakończenia II Wojny Światowej w Europie. Z jego inicjatywy odbywały się zawodowy strzeleckie z okazji Święta Niepodległości, a także coroczne zawody strzeleckie służb mundurowych Garnizonu Poznań. Dbał o zabezpieczenie posiłków dla uczestników Akcji LATO i ZIMA z LOK. Śmierć Pana kapitana napełniła nas ogromnym żalem i smutkiem tym bardziej, że był prawdziwą ikoną szlachetnego i prawego człowieka. Był wychowawcą wielu pokoleń Rzeźników – Wędliniarzy i Kucharzy, a także wzorem do naśladowania. Z jednej strony odpowiedzialny i sumienny, z drugiej strony zabawny i radosny – to tylko niektóre cechy kapitana. Do tej listy każdy z nas mógłby dodać wiele – wszyscy doświadczyliśmy jego wielkiego serca i życzliwości. Udzielał się społecznie i był pomocny dla wielu osób. Za swoją działalność został odznaczony następującymi odznaczenia: • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nad. 2005 r. • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nad. 1995 r. • Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi • Złoty, Srebrny, Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny • Złoty, Srebrny, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju • Złoty Medal im. Jana Kilińskiego • Medal Edukacji Narodowej • Odznaka Związku Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. • Medal XXX - lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego • Złoty, Srebrny, Brązowy Medal za Zasługi dla LOK • Medal Za Wybitne Zasługi dla LOK • Medal 65 i 70 lecia LOK • Porcelanowy Krzyż KŻR LOK Zmarły pozostawił pogrążoną w żałobie rodzinę, w tym syna Waldemara i Tomasza. Mając w pamięci dobre chwile i piękne wspomnienia, pożegnaliśmy śp. kpt. Aleksandra Tecława. Nasza obecność była wyrazem wielkiej wdzięczności za okazane serce i codzienną radość. Pogrzeb Śp. kpt. w st. spocz. Aleksandra Tecława odbył się z ceremoniałem wojskowym. Cześć jego pamięci