Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Poznań
adres
Niezłomnych 1
Poznań (61-894)
Fax: 61 8533299 w.113
Jak dojechać?

Władze

WIELKOPOLSKA ORGANIZACJA WOJEWÓDZKA LOK 
im. Powstańców Wielkopolskich

" PATRIOTYCZNO - OBRONNA SŁUŻBA

OJCZYŹNIE - SPOŁECZEŃSTWU - WIELKOPOLSCE".

I. Wielkopolski Zarząd Wojewódzki LOK od dnia 19.03.2016r.

1. Członkowie Prezydium

 

płk r. Ryszard WILIŃSKI - Prezes WOW LOK 
sł. tel. kom.513 184 261

 

Eugeniusz ORMAN - Wiceprezes WOW LOK

Janusz DOBRZAŃSKI - Wiceprezes WOW LOK

Bogdan MROWIEC - sekretarz Zarządu sł. tel. kom. 725 999 903

Zbigniew ORNAF - skarbnik sł. tel. kom. 513 184 260

Ireneusz ERENC - członek

 Zdzisław SARBINOWSKI- członek

2. Pozostali członkowie Zarządu

Lech KSIĄŻCZAK - członek

Andrzej RATAJCZAK - członek

Lech BOBKIEWICZ - członek

Ryszard BORYSIEWICZ - członek

Bogumił DOPIERAŁA - członek

Marek STEBACH - członek

Zygmunt URBANIAK - członek

Tadeusz WŁÓDARCZYK - członek

Marian WOJCIECHOWSKI - członek

II. Wielkopolska Wojewódzka Komisja Rewizyjna LOK

od dnia 19.03.2016r.

Ireneusz JABŁOŃSKI - Przewodniczący sł. tel. kom. 513 184 254

Jan ŚWIERZEWSKI - Wiceprzewodniczący

Jacek PRZEPIERSKI - Wiceprzewodniczący

Elżbieta KORDUS- sekretarz

Zbigniew GARGULA - członek
Włodzimierz JOCHAN- członek
Henryk PYRZEWSKI - członek

 

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY

W POZNANIU ORAZ WOJSKOWE KOMENDY UZUPEŁNIEŃ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PARTNEREM WIELKOPOLSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ

LIGI OBRONY KRAJU

im. Powstańców Wielkopolskich

w dziedzinie patriotyczno-obronnej działalności-

-kultywowania tradycji oręża polskiego

w społecznej służbie

OJCZYŹNIE- SPOŁECZEŃSTWU-WIELKOPOLSCE

III. Biuro Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK

ul. Niezłomnych 1, 61 - 894 POZNAŃ, budynek LOK " DOM ŻOŁNIERZA

im. Marszałka Polski Józefa PIŁSUDSKIEGO".

Tel. fax ( 061 ) 8533299, centrala garnizonowa 572177

NIP: 521 - 008 - 68 32, REGON : 007026244,

nr r - ku bankowego :79 1240 6609 1111 0000 4933 6324

 

1. Pracownicy biura:

Dyrektor Biura Wielkopolskiego  Zarządu Wojewódzkiego  Ligi Obrony Kraju

 - ppłk (r.) mgr Bogdan MROWIEC 

St. Spec. ds. uzbrojenia i strzelectwa sportowego

- st. chor. szt. (r.) Marek STEBACH

St. Spec. ds. modelarstwa i łączności

- ppłk (r.) Tadeusz GOŁAWSKI

Magazynier uzbrojenia

- st. chor. (r.) Czesław BZOWY

 

Samodzielny Księgowy WOW LOK

Ref. kadrowo - księgowy

Ref. ds administacyjno - statutowych

 

Kontakt telefoniczny z w/w osobami 
za pośrednictwem

sekretariatu BWZW LOK ( 061 ) 8533299.

 

informacje dotyczące PRAWA JAZDY udzielane są tylko pod numerami telefonu:

OBZG Poznań sekretariat - 61-8522-409

OSK LOK Czechosłowacka - 61-8301-096