Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Poznań
adres
Niezłomnych 1
Poznań (61-894)
Fax: 61 8533299 w.113
Jak dojechać?

30 lecie Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę

Dyrektor BWZW LOK odznaczany przez Prezesa Stowarzyszenia W. Orsztynowicza
Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznań
2019-05-07
W dniu 25 kwietnia 2019r. w Sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość jubileuszu 30- lecia Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, które powstało w 1989 roku, jako organizacja skupiającą osoby wywiezione do niewolniczej pracy podczas II Wojny Światowej i dokumentująca losy naszych rodaków poszkodowanych przez nazistowskie władze, a także zapewniająca pomoc materialną i prawną . W uroczystości udział wzięli : Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Zdzisław Krasnodębski, Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Grzegorz Konopko, Prezes Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK płk Zbigniew Ornaf, Prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, członek KŻR LOK przy BWZW Andrzej Borowski, członek KŻR LOK przy BWZW płk Andrzej Piasecki, członek honorowy KŻR LOK przy BWZW płk Tadeusz Janowski, Przewodniczący WWKR LOK – sekretarz Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Ireneusz Jabłoński, także liczne grono kombatantów i osób represjonowanych oraz Dyrektor Biura WZW LOK ppłk Bogdan Mrowiec, na wniosek którego Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę zostało odznaczone medalem zbiorowym „Za Zasługi dla LOK”. Po krótkim wystąpieniu Prezesa Włodzimierza Orsztynowicza - Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska odczytała list gratulacyjny od Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, skierowany do uczestników obchodów jubileuszu oraz wręczyła Brązowe Krzyże Zasługi wyróżnionym działaczom stowarzyszenia; za upowszechnianie historii Polski oraz działalność społeczną. Wśród odznaczonych znalazły się : - Helena Maciejewska - Izabela Bagrowska Oprócz tego zasłużeni działacze Stowarzyszenia uhonorowani zostali odznaką „ Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego „ które wręczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Wśród odznaczonych znaleźli się : - Włodzimierz Orsztynowicz - Prezes Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę - Jadwiga Gorlas - Grażyna Mroczyk - Halina Macutkiewicz. Ponadto na wniosek Prezesa Stowarzyszenia odznaczeniami organizacyjnymi wyróżnieni zostali zasłużeni działacze i sympatycy w osobach : - płk Grzegorz Konopko - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, - ppłk Bogdan Mrowiec – Dyrektor Biura WZW LOK w Poznaniu - płk Zbigniew Ornaf - Prezes Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK, - Andrzej Borowski - Prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, członek KŻR LOK przy BWZW - płk Tadeusz Janowski - członek honorowy KŻR LOK przy BWZW Obchody zakończyły się wspólnym odśpiewaniem Roty. Tekst : I. Bagrowska Foto Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu