Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Poznań
adres
Niezłomnych 1
Poznań (61-894)
Fax: 61 8533299 w.113
Jak dojechać?

XXII Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO „Snajper-2019”.

XXII Międzynarodowy Wielobój  Strzelecki Żołnierzy Rezerwy
Poligon Biedrusko - strzelnica OLSZYNKA
2019-10-15
W dniu 21 września 2019 roku na terenie poligonu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Biedrusko-Olszynka, odbył się XXII Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Armii Państw NATO „Snajper-2019”. O godzinie 8.00 płk /r/ Leszek Kędra złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia zawodów Prezesowi Ligi Obrony Kraju płk Jerzemu Salamucha. Wśród zaproszonych gości na otwarcie zawodów przybyli: płk /r/ Ryszard Wiliński Prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Poznaniu, płk /r/ Józef Jagos – Sekretarz Zarządu Głównego LOK, płk /r/ Stanisław Kalski Wiceprezes Stowarzyszenia Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, ppłk Rafał Matera Dowódca Batalionu Zabezpieczenia CSWLąd, płk Piotr Kriese Komendant CSWLąd, ppłk Włodzimierz Cieciura Zastępca Szefa WSzW w Poznaniu, insp. Rafał Pawłowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, ppłk /r/ Bogdan Mrowiec Dyrektor Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu, płk /r/ Jarosław Jarzyński Dyrektor Oddziału Biura Zarządu Głównego LOK w Poznaniu. W zawodach uczestniczyło 190 zawodników - 48 drużyn z 10 krajów: Niemiec, USA, , Szwajcarii, Norwegii, Holandii, Słowacji, Czech, Estonii, Włoch oraz z Polski. Uczestnicy reprezentowali swoje armie, policję, straż graniczną a także kluby żołnierzy rezerwy i inne organizacje paramilitarne. Drużyny rywalizowały w siedmiu konkurencjach strzeleckich: pistoletu VIS-100, pistoletu maszynowego PM-98 , pistoletu maszynowego PPS-41 , karabinka sportowego TOZ, karabinka 5,56 MSBS GROT, karabinu wyborowego SKBW 7,62x51 i karabinu maszynowego PK. Konkurencje strzeleckie prowadzili żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Organizatorem zawodów był Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” Poznań. Kierownikiem zawodów był Prezes Klubu płk /r/ Leszek Kędra. Przedsięwzięcie zabezpieczało czuwając nad sprawnym jego przebiegiem 21 żołnierzy zawodowych w tym podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, oraz prawie stu wolontariuszy – członków i sympatyków Klubu .Wydatną pomoc udzieliło Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji –IPA z którą to organizacją Klub Snajper współpracuje.