Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Poznań
adres
Niezłomnych 1
Poznań (61-894)
Fax: 61 8533299 w.113
Jak dojechać?

75 lecie Wielkopolskiej LOK

odznaczeni
Budynek LOK Dom Żołnierza
2019-10-10
75-lecie Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Powstańców Wielkopolskich W dniu 10.10.2019 w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK - Dom Żołnierza - w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1 odbyła się okolicznościowa uroczystość z okazji jubileuszu 75 -tej rocznicy utworzenia struktur WOW. Liga Obrony Kraju na terenie Wielkopolski ma piękną tradycję historyczną sięgającą marca 1945 roku, kiedy to 13 dni po wyzwoleniu Poznania w dniu 8 marca 1945 r. utworzono pierwsze Koło Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. Podczas uroczystości Prezes WOW LOK płk Ryszard Wiliński serdecznie powitał zaproszonych gości, następnie prof. dr hab. Andrzej Sakson z Instytutu Zachodniego w Poznaniu przedstawił rys historyczny Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK. Współczesny dorobek Organizacji został przedstawiony w postaci prezentacji multimedialnej. Jubileuszowe refleksje przedstawił w rapsodzie okolicznościowym kronikarz i poeta Bogusław Graliński. Aktualnie w strukturach WOW LOK znajduje się , 81 klubów w tym: 25 Klubów Żołnierzy Rezerwy, 18 klubów strzeleckich, 2 kluby modelarskie, 7 klubów łączności, 9 klubów wodnych i żeglarskich, 1 klub motorowodny, 8 klubów płetwonurkowych, 1 klub sportów obronnych, 1 klub zimowych sportów obronnych i 9 innych oraz 142 koła. Łącznie liczba kół i klubów wynosi 223. Liga Obrony Kraju w Wielkopolsce podczas 75 - letniej działalności miała swoje lepsze i gorsze chwile. Kierownictwo organizacji musiało walczyć m.in. o pozostanie w swojej siedzibie tj. Domu Żołnierza, również działalność struktur rejonowych organizacji napotykała szereg trudności. Jednak dzięki codziennej solidnej pracy, dużemu zaangażowaniu wielu pasjonatów i społeczników, człon-kowie zrzeszeni w strukturach LOK w Wielkopolsce mogą być dumni ze swojego dorobku historycznego i obecnej działalności. Trudno oszacować wkład naszych przedstawicieli w działalność proobronną, jest on bardzo znaczący. Prowadzone są szkolenia strzeleckie, kierowców, łącznościowców, płetwonurków, żeglarzy i w innych specjalnościach. Bardzo ważna jest współpraca ze szkołami z klasami o profilu mundurowym. Do sukcesów należy rozbudowa i modernizacja infrastruktury. Obiekty strzelnic w Pleszewie, Wrześni, Ostrowie Wlkp. i Gostyniu należą do jednych z najlepszych w kraju. 15 Ośrodków Szkolenia Kierowców dysponuje personelem, obiektami i sprzętem, który spełnia najwyższe wymogi w procesie szkolenia kierowców wszystkich kategorii. Również w dyscyplinach sportowych Wielkopolski LOK odnosił wiele znaczących sukcesów. Zawodnik Poznańskiego Klubu Motorowodnego LOK Henryk Synoracki jest jednym z najbardziej utytułowanych motorowodniaków na świecie – w różnych formułach zdobył podczas mistrzostw świata i Europy 38 medali. Jubileusz stanowił doskonałą okazję, aby podziękować wszystkim członkom WOW LOK za codzienną pracę wypełnioną zaangażowaniem, poświęceniem i pasją, pomimo trudu i ogromu wyzwań w codziennych obowiązkach. Wystąpienie Prezesa LOK płk (r.) Jerzego Salamuchy nawiązywało do dokonań LOK w Wielkopolsce. Obchody Jubileuszowe obfitowały również w liczne podziękowania od przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych oraz szeregu stowarzyszeń i organizacji współpracujących z LOK. Medalami 75 -lecia LOK uhonorowano 180 pracowników, członków i sympatyków, którzy swoje zadania realizują z zaangażowaniem i profesjonalizmem, dając przy tym wzór do naśladowania dla innych. Obchody zostały zwieńczone występem zespołu muzycznego eRCeK Band z Rogoźna Wlkp. Jan ŻACZEK