Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Poznań
adres
Niezłomnych 1
Poznań (61-894)
Fax: 61 8533299 w.113
Jak dojechać?

Centralne Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju Pleszew Karczemka 2018

Zawody
Pleszew
2018-10-06

W dniu   06 października 2018 roku na terenie strzelnicy Rejonowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Pleszewie – Karczemka odbyły się XLIV Centralne Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju. W zawodach udział wzięło 15 reprezentacji Zarządów Wojewódzkich LOK.   

Drużyny rywalizowały w trzech  konkurencjach : strzelanie z karabinu AKMS, pistoletu wojskowego P – 83, pojedynek strzelecki oraz rzuty granatem F - 1. Sędzią głównym zawodów był Zygmunt Urbaniak.

 Otwarcie zawodów nastąpiło w dniu 06.10.2018 r. na strzelny Karczemka. W otwarciu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Pleszewa dr Marian Adamek, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Leszek Bierła, w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie obecny był nadkom. Tomasz Mimier, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu reprezentował kpt. Grzegorz Jasianek, Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-19 reprezentował Wiceprezes Ryszard Taciak, Prezes Honorowy Ligi Obrony Kraju płk Grzegorz Jarząbek, Wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk Stanisław Kalski, Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego LOK Adam Kaniewski, Dyrektor Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK Ryszard Kasprzyk, Dyrektor Łódzkiego  Zarządu Wojewódzkiego LOK ppłk Bogdan Rzeszutek, Dyrektor Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK ppłk Bogdan Mrowiec, Prezes Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie inż. Jacek Przepierski, Sędzia Techniczny Polskiego Związki Strzelectwa Sportowego Marian Ożóg. Meldunek o gotowości rozpoczęcia zawodów Prezesowi Honorowemu złożył Prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK płk Ryszard Wiliński.  Przedsięwzięcie zabezpieczało czuwając nad sprawnym jego przebiegiem, 15 sędziów.

Przez całą sobotę na strzelnicy słychać było donośne kanonady, a w powietrzu unosił się zapach prochu. Po wystrzeleniu kilkunastu tysięcy sztuk amunicji, zawody bezpiecznie dobiegły końca, a punkty zawodników i drużyn skrupulatnie podliczono. Uroczyste podsumowanie zawodów odbyło się w Kasynie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, gdzie uhonorowano zwycięzców pucharami, medalami oraz dyplomami.

W uroczystości zakończenia zawodów udział wzięli w/w goście oraz: Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu ppłk Piotr Sztrom, Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu reprezentował Szef Sekcji Metodyki i Nauczania mjr Maciej Kiciński, Dowódca 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk ppłk mgr inż. Jarosław Grzesznik, Szef Sztabu 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk mjr mgr inż. Jacek Gochno, Wojskowy komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Marek Kosicki, Dyrektor Oddziału Biura Zarządu Głównego LOK płk mgr inż. Jarosław Jarzyński oraz przedstawiciele władz samorządowych. Najbardziej zasłużeni działacze Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK oraz trzy zwycięskie drużyny w klasyfikacji generalnej zostali wyróżnieni medalem 100 lecia Odzyskania Niepodległości. 

Zawody podsumował i zamknął Prezes Honorowy LOK płk Grzegorz Jarząbek, gratulując organizatorom perfekcyjnego przeprowadzenia zawodów oraz zapraszając uczestników na kolejne zawody w 2019 roku.

 

Tekst : ppłk Bogdan Mrowiec
Foto: www.ipleszew.pl