Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZR Szczecin
adres
Przestrzenna 13
Szczecin (70-800)
Biuro czynne w godz. 08.00-14.00
Jak dojechać?

X POSIEDZENIE ZARZĄDU ZACHODNIOPOMORSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ LIGI OBRONY KRAJU W SZCZECINIE

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego LOK
Szczecin ul.Przestrzenna 13
2020-02-25

W dniu 25.02.2020 r. o godz. 11.00 w Biurze Zarządu Wojewódzkiego LOK w Szczecinie odbyło się X posiedzenie Zarządu i Prezydium Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju. Posiedzenie oprócz spraw bieżących, poświęcone było przygotowaniom do przebiegu i kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ZOW LOK. Na posiedzenie został zaproszony z-ca  dowódcy 14-tej Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk. Mirosław Radwan, który obszernie omówił organizację, struktury wojsk obrony terytorialnej oraz nakreślił możliwości współpracy  z Ligą Obrony Kraju, a w szczególności propagowanie postaw patriotycznych i wychowania obronnego z młodzieżą skupioną w kołach i klubach LOK. Na posiedzeniu rozpatrzono również sprawę rozwiązania przez Zarząd Rejonowy LOK w Wałczu, klubu strzeleckiego LOK "SOKÓŁ" Wierzchowo z powodu braku działalności statutowej i nie płacenia składek członkowskich.Po dyskusji, Zarząd Wojewódzki podtrzymał w mocy uchwałę Zarządu Rejonowego uznając powody rozwiązania klubu za zasadne. W trakcie obrad przyjęto informację o przebiegu i zakończeniu akcji "ZIMA Z LOK" 2020, po czym  Prezes ZOW LOK Franciszek Bąk  zakończył obrady posiedzenia Zarządu.