Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Szczecin
adres
Przestrzenna 13
Szczecin (70-800)
Biuro czynne w godz. 08.00-14.00
Jak dojechać?

Władze

                          Zarząd Wojewódzki LOK Szczecin

 

Prezes ZW LOK             Franciszek BĄK

w-ce Prezes ZW LOK    Adam ŚWIDERSKI

w-ce Prezes ZW LOK    Mirosław WASILEWSKI

Sekretarz ZW LOK        Waldemar ŚWIECIAK

Skarbnik ZW LOK         Janusz Szyszko

 

                          Członkowie ZW LOK Szczecin

 

             Krzysztof BURAK

             Stefan DIAKUN

             Władysław JEFREMIENKO

             Dariusz KUFEL

             Mateusz KULIK

             Krzysztof KROGULECKI

             Piotr RZEPECKI

             Lech SZNAZA

             Tadeusz SZYKUĆ

             Janusz SZYSZKO

             Adam ŚWIDERSKI

             Waldemar ŚWIECIAK

             Mirosław WASILEWSKI

 

                         Wojewódzka Komisja Rewizyjna  LOK Szczecin

 

Przewodniczący WKR LOK   Tadeusz MAŁKOWSKI

Sekretarz WKR LOK               Elżbieta SOPOLIŃSKA

Członek WKR LOK                  Andrzej MILCZAREK

 

                         Biuro ZW LOK Szczecin

 

Dyrektor biura ZW LOK         ppłk(r)mgr Adam ŚWIDERSKI

Główna księgowa ZW LOK                     Elżbieta LEWCZENKO

Obsługa biura ZW LOK                           Waldemar ŚWIECIAK